Zprávy ze sboru 19/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 19 (12.5. 2019 - 18.5.2019)
Zprávy ze sboru 19/2019
 
1. Neděle 12. května je Čtvrtá velikonoční. Bohoslužby budeme slavit v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu. Kázat bude sestra farářka a zazpívá pěvecký sbor Cantate Domino.   
2. Minulou neděli proběhly květnové Hudební nešpory za hojné účasti posluchačů i účinkujících. Pro Handicap klub Brno jsme vybrali 13.761 Kč (viz foto).
3. Během května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty a přispět je možné zasláním daru na účet 13 41 63 53 59/0800 (s poznámkou, že jde o dar na JJ), nebo v kanceláři a také po bohoslužbách. V Betlémském kostele má sbírku na starost bratr Karel Kolínek a v Červeném kostele bratr Petr Zukal. Viz leták Jeronýmovy jednoty 2019 v příloze. 
4. Vyšlo květnové číslo časopisu Setkávání, které doporučujeme vaší pozornosti. Najdete zde mimo jiné program, který připravuji naše v Brně sbory na Noc kostelů (pátek 24. 5.), zamyšlení nad darem trpělivosti a článek o Václavu Korandovi mladším. 
5. V Červeném kostele je možné poslední týden shlédnout výstavu obrazů malovaných světlem od pana Borise Filemona: "Ať světlo v tobě není tmou". 
6. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Staršovstvo se sejde v pondělí 13. května. 
7. Bohoslužby YESle pokračují v obvyklém režimu každé pondělí od 19 hodin v Betlémském kostele až do konce května.
8. Ve čtvrtek 16. května jsme zváni na koncert studentů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, který se koná v 19 hodin na v katedrále na Petrově. Program a jména účinkujících najdete na přiloženém plakátu.
9. V pátek 17. května v 19 hodin budou mít ve sboru v Brně - Husovicích koncert Slávek Klecandr a Jiří Smrž. 
10. V dnech 16. až 18. května se v Praze koná 1. zasedání 35. synodu. Kromě obvyklých úkolů bude projednávat strategický plán církve do roku 2030.   
 

RSS kanál

Syndikovat obsah