Zprávy ze sboru 14/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 14 (7.4. 2019 - 13.4.2019)
Zprávy ze sboru 14/2019
 
1. V neděli 7. dubna (Pátá postní) bude v našem sboru jarní ekumenická neděle. Přivítáme mezi sebou kazatelku sboru evangelické církve metodistické v Brně sestru Janu Daněčkovou, která bude mít kázání v Betlémském i Červeném kostele. Náš bratr farář bude kázat ve sboru církve CČSH na Botanické. 
2. Druhý ročník ekumenické pouti se koná v sobotu 6. dubna. Letos půjdeme z Nosislavi do Hustopečí. Viz podrobná pozvánka v příloze. Trasa je cca 17 km. Sraz v 9 hodin v evangelickém kostele v Nosislavi. Spojení vlakem z Brna v 8:10 s přesedáním v Hrušovanech. Jídlo na cestu si každý bere vlastní.
3. V sobotu 6. dubna ve 14 hodin se koná ve sboru v Šumperku poslední rozloučení se sestrou Magdalenou Horkou, varhanicí a sbormistryní, která se spolu se svým manželem zasloužila mimo jiné o náš současný zpěvník a vznik evangelické konzervatoře v Kroměříži - nyní v Olomouci. Zemřela ve věku nedožitých 96 let.
4. Vyšlo dubnové číslo časopisu Setkávání, které doporučujeme vaší pozornosti. 
5. V neděli 7. dubna v 19:30 se konají první letošní Hudební nešpory v Červeném kostele. Vystoupí Ensemble Versus a biblické zamyšlení bude mít bratr farář Štěpán Hájek. Výtěžek koncertu je určen středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Plakát je v příloze, prosíme o jeho další šíření. 
6. V následujícím týdnu se konají všechna pravidelná shromáždění pro děti, mládež i dospělé. V pondělí 8 dubna se koná pravidelná schůze staršovstva. 
7. Náš sbor spolu se sborem v Brně Židenicích zve v postním a velikonočním čase k ranní modlitbě každou středu od 6:30 na faře Opletalova 6. (10. a 17. a 24. dubna)
8. V Betlémském kostele se nyní každé pondělí od 19 hodin konají "nízkoprahové bohoslužby" nejen pro mládež YESle, které připravuje poradní odbor mládeže Brněnského seniorátu. (8. a 15. dubna) 
9. Staršovstvo rozhodlo, že se náš sbor zapojí do postní sbírky Diakonie, která je v tomto roce určena na podporu syrským válečným uprchlíkům, kteří se připravují na nesnadný návrat domů. Své dary můžete s uvedením účelu poslat na účet sboru nebo odevzdat v kanceláři a shromážděná částka bude po Velikonocích poslána na ústředí Diakonie.  Z loňského výtěžku staví Diakonie ČCE hřiště pro děti v uprchlickém táboře v jordánském Zátarí (podívejte se na fotky: https://www.facebook.com/diakoniecce.hrs/posts/2326178474093219). Kristina Ambrožová, ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce, popisuje v rozhovoru osm let působení Diakonie na Blízkém východě. Čtěte zde: https://postnisbirka.diakonie.cz/ctete-dal/osm-let-syrie/
10. Sbírka na podporu celocírkevního tisku vynesla v našem sboru 8.830 Kč a byla odeslána na ústředí církve. Všem dárcům děkujeme.
11. Blažkovské kuratorium zve na jarní brigádu v termínu 3. - 8. května. Jedná se o víkend + pondělí, úterý a středu, kdy se bude dělat nový chodník, řezat dřevo, natírat podlaha a další příjemné práce.  Přijet se dá kdykoli, odjet taktéž. Ubytování a jídlo je zadarmo, večer se bude hrát na kytary a zpívat. Kdo má zájem, ať vyplní formulář, ať víme, kolik připravit jídla:    https://goo.gl/forms/zlyXVKET1oLU0Djs2

RSS kanál

Syndikovat obsah