Zprávy ze sboru 13/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 13 (31.3. 2019 - 6.4.2019)
Zprávy ze sboru 13/2019
 
1. Neděle 31. března je IV. neděle postní.  Bohoslužby budou v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu - pozor však na změnu času na letní.  Bratr farář bude kázat na text 51. Žalmu, který začíná slovy: Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje.
2. Vyšlo dubnové číslo časopisu Setkávání, které doporučujeme vaší pozornosti. 
3. V následujícím týdnu se konají všechna pravidelná shromáždění pro děti, mládež i dospělé. Ve čtvrtek dopoledne 4.4. se sejde na faře klub otevřených dveří pro rodiče s malými dětmi. 
4. V pondělí 1. dubna v 18:30 bude na faře na Opletalové přednáška a rozhovor o bohoslužbách v našem sboru. Zveme každého, kdo má o toto téma zájem. Navazujeme tak na probíhající diskusi ohledně bohoslužebných pořádků a přípravy nové agendy.  
5. Náš sbor spolu se sborem v Brně Židenicích zve v tomto čase k ranní modlitbě každou středu od 6:30 na faře Opletalova 6. 
6. V Betlémském kostele se nyní každé pondělí od 19 hodin konají "nízkoprahové bohoslužby" nejen pro mládež YESle, které připravuje poradní odbor mládeže Brněnského seniorátu. V neděli 1. dubna bude kázat bratr farář Ondřej Macek. 
7. Druhý ročník ekumenické pouti bude v sobotu 6. dubna. Letos půjdeme z Nosislavi do Hustopečí. Viz podrobná pozvánka v příloze. Trasa je cca 17 km. Sraz v 9 hodin v evangelickém kostele v Nosislavi. Prosíme o vaše přihlášky, abychom věděli, v jakém rozsahu máme chystat pohoštění ve sboru v Hustopečích. Jídlo na cestu si každý bere vlastní.
8. V neděli 7. dubna bude tradiční jarní ekumenická neděle, kdy mezi sebou přivítáme kazatelku sboru evangelické církve metodistické sestru Janu Daněčkovou, která bude mít kázání v Betlémském i Červeném kostele. Náš bratr farář bude kázat ve sboru církve CČSH na Botanické. 
9. V neděli 7. dubna v 19:30 budou opět Hudební nešpory v Červeném kostele. Vystoupí Ensemble Versus a biblické zamyšlení bude mít bratr farář Štěpán Hájek. Výtažek koncertu je určen středisku Diakonier Betlém v Kloboukách u Brna. Plakát je v příloze, prosíme o jeho další šíření. 
10. Staršovstvo rozhodlo, že se náš sbor zapojí do postní sbírky Diakonie, která je v tomto roce určena na podporu syrským válečným uprchlíkům, kteří se připravují na nesnadný návrat domů. Své dary můžete s uvedením účelu poslat na účet sboru nebo odevzdat v kanceláři a shromážděná částka bude po velikonocích poslána na ústředí Diakonie.  Z loňského výtěžku staví Diakonie ČCE hřiště pro děti v uprchlickém táboře v jordánském Zátarí (podívejte se na fotky: https://www.facebook.com/diakoniecce.hrs/posts/2326178474093219). Kristina Ambrožová, ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce, popisuje v rozhovoru osm let působení Diakonie na Blízkém východě. Čtěte zde: https://postnisbirka.diakonie.cz/ctete-dal/osm-let-syrie/
11. Ke sbírce na podporu celocírkevního tisku je možno se připojit do konce března.
12. K vyzvednutí jsou připravená potvrzení o darech sboru pro daňová přiznání za rok 2018.
13. Blažkovské kuratorium zve na jarní brigádu v termínu 3. - 8. května. Jedná se o víkend + pondělí, úterý a středu, kdy se bude dělat nový chodník, řezat dřevo, natírat podlaha a další příjemné práce.  Přijet se dá kdykoli, odjet taktéž. Ubytování a jídlo je zadarmo, večer se bude hrát na kytary a zpívat. Kdo má zájem, ať vyplní formulář, ať víme, kolik připravit jídla:    https://goo.gl/forms/zlyXVKET1oLU0Djs2
14. Výroční sborové shromáždění na návrh staršovstva děkuje těmto bratřím a sestrám za jejich službu v našem sboru:
stavební komise: Stanislav Dvořák, Milan Ryšavý, David Mikolášek, Petr Zukal, Jiří Gruber, Václav Matoulek, Pavel Bureš 
časopis Setkávání za sbor Brno I: redakční rada: Jan Franců, Jana Hofmanová, Marie Melicharová, Marie Matoulková, Jaroslav Vítek, Jiří Gruber. Technická příprava: Jan Vondra, Radoslav Cichý, obálka: Iva Tůmová, 
mládež - příprava vánoční hry: Barbora Popelářová, Samuel Popelář, Jana Grombiříková, Vojta Rybárik, Tereza a Kateřina Borošovy
Výstavy v ČK a sále Václava Pokorného: David Mikolášek, Pavla Vokřínková, Petr Loukota, Jana Horáková, Jana Čásková
Výstava Noc muzeí a kostelů: Jan Vondra, Pavel Wolf, Dušan Sedláček, Dalibor Fiala, Milan Ryšavý, Václav Matoulek, Benjamin Brindus Simut 

RSS kanál

Syndikovat obsah