Zprávy ze sboru 6/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 6 (10.2. 2019 - 16.2.2019)
Zprávy ze sboru 6/2019
 
 
1. Neděle 10. února  je pátá po Zjevení Páně. V našem sboru budou bohoslužby v obvyklou dobu v Betlémském i Červeném kostele a odpoledne v Rychmanově. Kázáním poslouží bratr farář Jiří Gruber na text Žalmu 44. Sbírka bude celocírkevní na fond křesťanské služby, z něhož je poskytována pomoc pracovníkům církve v obtížných životních situacích.
2. V následujícím týdnu (11. 2. až 17. 2.) jsou v Brně jarní prázdniny. Odpadá tedy úterní biblická hodina pro děti a oba ročníky konfirmandů. Nedělní škola se však koná obě prázdninové neděle a během týdne se také konají všechna pravidelná sborová setkání pro dospělé.
3. Příští neděli 17. 2. poslouží kázáním sestra farářka a bude pokřtěn bratr Tomáš Uher se svou dcerou.
4. V pátek 15. února od 17 hod. nás zve Diakonie do Loosova sálu v Brně, Lidická 79 na inscenaci studentů JAMU "Slepá mapa". Jde o hru, která má přiblížit život lidí s demencí - těch, kteří jí sami trpí i těch, kteří o takto nemocné pečují. Občerstvení bude zajištěno a vstupné je dobrovolné. Pozvánka je v příloze.
5. V neděli 17. února v 18 hodin se koná v Blahoslavově domě nešpor, při němž vystoupí pěvecký sbor Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase, Kázáním poslouží sestra Saša Jakobea. Podrobnosti jsou v příloze.
6. V pondělí 18. února v 18:30 zve staršovstvo všechny zájemce k rozhovoru o bohoslužbách a o současných i nových podobách liturgických formulářů. Synod v roce 2018 usnesl, že se sbory a staršovstva mají podrobně seznámit s formuláři připravenými liturgickým odborem a projednat je. Pozvání k tomuto rozhovoru naleznete zde:  https://www.ustredicce.cz/data/e/Z/F/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf 
Materiál vhodný k pročtení předem přikládáme v příloze. 
7. Zveme vás všechny na rodinnou neděli se společným obědem, která bude 24. února. Po bohoslužbách se sejdeme na faře k rozhovoru při kávě a čaji a po obědě nám sestra jáhenka Kateřina Rybáriková poví a promítne obrázky ze své nedávné cesty na téma: Jak jsme pomáhali v Africe. Pro děti bude připraven samostatný program. Ke společnému obědu se prosím včas přihlaste. Cena bude cca 60 Kč. Ochotné sestry prosíme o přinesení pečiva.  
8. K vyzvednutí jsou připravená potvrzení o darech sboru pro daňová přiznání za rok 2018.
9. Otevřená schůze staršovstva, při níž se bude projednávat výroční zpráva sboru za rok 2018 a plány na další období, bude v pondělí 11. března v 18:30. Zveme k ní všechny členy sboru, kteří mají nějaké návrhy nebo podněty k práci staršovstva. Výroční sborové shromáždění plánujeme na neděli 24. března. 
10. Sbor hledá dobrovolníky, kteří by v době od 15. června do 15. září byli ochotni vykonávat průvodcovskou službu v Červeném kostele od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin. Práce bude honorována TIC Brno. Zájemce, kteří by mohli třeba jen část tohoto období práci vykonávat, prosíme, aby se přihlásil v kanceláři sboru nebo na e-mail: ccebrno1@atlas.cz
11. Nabízíme druhé únorové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ, které najdete fotografie z vánočních slavností v našich brněnských sborech, kázání při příležitosti 25 let Diakonie v Brně, zamyšlení nad heslem roku a aktuální úvahu nad modlitbami v polarizované době. Jako první ovoce Ducha svatého je představena láska.  
Jedno číslo stojí 15 Kč, ale uvítáme, když si předplatíte celý ročník za 150 Kč nebo sponzorsky za 200 Kč. 
12. Předplatitele dalších církevních časopisů prosíme, aby uhradili předplatné za rok 2019 (Kostnické jiskry, Český bratr, Českobratrské Horácko), Dále nabízíme Hesla JB na rok 2019 za 40 Kč, příručky Na každý den 2019 (120 Kč), Evangelický kalendář 2019 (se slevou za 50 Kč)) a knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… (za 130 Kč).
13. Druhý ročník ekumenické pouti je plánován na sobotu 6. dubna. Letos půjdeme z Nosislavi do Hustopečí.
14. Rodinám s dětmi i dalším zájemcům sdělujeme, že našemu sboru byl přidělen prázdninový termín pobytu na Blažkově, který se bude pro náš sbor konat ve dnech 3. až 10. srpna 2019. Přihláška je v příloze.
15. Nově založená evangelická základní škola v Brně Filipka zve budoucí prvňáčky na přípravné kurzy vždy ve středu od 6. února do 3. dubna od 16 do 17 hodin (viz příloha). 

RSS kanál

Syndikovat obsah