Zprávy ze sboru 51/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 51 (23.12. 2018 - 29.12.2018)
Zprávy ze sboru 51/2018
 
1. Neděle 23. prosince je Čtvrtá adventní. V našem sboru budou dopoledne bohoslužby a dětská vánoční slavnost. Začátek je v 10 hodin ve sborovém sále na Opletalové (oba kostely zůstanou tuto neděli zavřené). Bohoslužbu povede sestra farářka a nácvik vánoční hry si letos vzala na starost naše mládež. Generálka nácviku vánoční hry bude v sobotu 22.12. - nejprve menší děti v 9 hodin a starší děti v 10 hodin. V neděli naopak nejprve starší děti v 8:30 a menší děti v 9:30.  
 
2. Právě vychází 1. číslo XXI. ročníku časopisu SETKÁVÁNÍ v nové obálce, která připomíná devatero darů Ducha svatého, jimž bude věnován letošní ročník. Najdete tu také pozdravy bratru faráři Pokornému při jeho stém jubileu, první část apoštolské exhortace: Radujte se a jásejte, vzpomínku na dvousté výročí písně Tichá noc a další články o životě našich brněnských evangelických sborů.     
 
3. V období od vánočních svátků a začátku nového roku se nebudou konat pravidelná shromáždění a začneme se k nim opět scházet v lednu. Kavárnička se sejde již ve středu 2. ledna, biblická hodina pro děti v úterý 8. ledna, kurz Beta ve středu 9. ledna a biblická hodina pro dospělé ve čtvrtek 10. ledna. 
 
4. Sborová kancelář bude otevřena i mezi svátky každý pracovní den od 9 do 12 hodin.      
 
5. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a vydávání adventního guláše pro lidi bez domova ve čtvrtek 13. prosince. 
 
6. V příloze těchto zpráv najdete vánoční sborový dopis, který můžete využít při štědrovečerní rodinné pobožnosti nebo jiné příležitosti. V příloze je také vánoční a novoroční přání Synodní rady a UCK.
 
7. Na Boží Hod vánoční bude v Betlémském kostele pokřtěna sestra Diana Šimková a její syn Roman Šimko. V obou shromážděních bude vykonána tradiční celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát.
 
8. Přehled bohoslužeb o vánocích a na přelomu roku 
 
24.12. 15:00 Betlémský kostel               Jana Hofmanová
24.12. 23:00 Červený kostel                  Jiří Gruber zpívá Kůrovec
25.12.   8:30 Betlémský kostel               Jiří Gruber, Jaroslav Vítek VP, křest
           10:00 Červený kostel                   Jiří Gruber VP, zpívá Cantate Domino
26.12.   9:00 Rychmanov                       Jiří Gruber VP, společně s CČSH
26.12.   9:00 Blahoslavův dům               Jiří Šimsa společně s Brno II
30.12.   8:30 Betlémský kostel               Jaroslav Vítek
           10:00 Červený kostel                   Jaroslav Vítek
31.12. 17:00 Červený kostel                   Jana Hofmanová
1.1.2019 10:00 Červený kostel               Jiří Gruber      VP
 
9. Rodinám s dětmi i dalším zájemcům sdělujeme, že našemu sboru byl přidělen prázdninový termín pobytu na Blažkově, který se bude pro náš sbor konat ve dnech 3. až 10. srpna 2019.
 
10. Nabízíme nástěnný kalendář ČCE 2019 (za 60 Kč) a příručky Na každý den 2019 (120 Kč), Denní čtení na hesla Jednoty bratrské (80 Kč), Evangelický kalendář 2019 (125 Kč). Dále nabízíme knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… (za 130 Kč) a Hesla JB na rok 2019 za 40 Kč. 
 
11. Ve sboru je možné zakoupit moravskou adventní hvězdu plastovou o velikosti 13cm (rozložená za 330 Kč, složená za 440 Kč), o velikosti 40 cm za 1620 Kč a 70 cm velkou za 1840 Kč, osvětlení samostatně za 560 Kč. 
 
12. Na závěr připojujeme smutnou zprávu o úmrtí bratra Aleše Mosteckého, faráře ve sboru Dvůr Králové, který zemřel ve věku 45 let. Rozloučení bude 29.12.2018 ve 13 hodin v kostele ČCE ve Dvoře Králové.   

RSS kanál

Syndikovat obsah