Zprávy ze sboru 49/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 49 (9.12. 2018 - 15.12.2018)
Zprávy ze sboru 49/2018
 
1. Neděle 9. prosince je Druhou adventní. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele bude kázat sestra farářka.  Připomeneme si při nich sté narozeniny našeho milého bratra faráře Jana Pokorného. Těšíme se, že ho mezi sebou přivítáme při bohoslužbách v 10 hodin v Červeném kostele.
 
2. Seniorátní chrámová sbírka z minulé neděle ve prospěch dvou středisek Diakonie v Brně a Kloboukách u Brna vynesla zatím 8.901 Kč. Ke sbírce je možné se připojit individuálními dary do 9. prosince. Všem dárcům děkujeme. 
 
3. Adventní hudební nešpory konané 2.12. ve prospěch střediska Diakonie v Brně vynesly 8. 158 Kč. 
 
4. Během týdne se konají všechna pravidelná setkání. V pondělí 10. prosince se koná pravidelná schůze staršovstva.
 
5. Na čtvrtek 13. prosince se připravuje guláš pro lidi bez domova. Vařit se začne ve středu večer (po 18 hodině) a výdej bude ve čtvrtek v 17:30 u Červeného kostela. Tuto akci můžete podpořit účelovým darem i praktickou pomocí.
 
6. Příští neděli 16. prosince budou bohoslužby v obou brněnských kostelech v obvyklou dobu. Pokřtěni budou dvě děti: Radim Klimek a Natalie Rebeka Hammacher.
 
7. Dětská vánoční slavnost se připravuje na neděli 23. prosince v sále na Opletalové v 10 hodin.  
 
8. Přehled bohoslužeb a koncertů v Červeném a Betlémském kostele v adventu a o Vánocích (a pro celý Jihomoravský kraj) najdete na webových stránkách  https://www.krestanskevanoce.cz/kostel/15/
 
9. Svým členům si dovolujeme připomenout, že je vhodná chvíle k úhradě každoročního saláru, který slouží jako základní zdroj přijmu sboru na jeho činnost. Můžete tak učinit buď v kanceláři v hotovosti, nebo převodem na sborový účet číslo 13 41 63 53 59 / 0800. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno.
 
10. V příloze najdete pozvánku na instalaci nové kazatelky sboru ČCE ve Znojmě, která se koná 9. prosince ve 14 hodin v kapli sv. Václava.
 
11. Nabízíme nástěnný kalendář ČCE 2019 (za 60 Kč) a příručky Na každý den 2019 (120 Kč), Denní čtení na hesla Jednoty bratrské (80 Kč), Evangelický kalendář 2019 (125 Kč). Dále nabízíme knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… (za 130 Kč). Již nám došla také Hesla JB na rok 2019 za 40 Kč. 
 
12. Ve sboru je možné zakoupit moravskou adventní hvězdu plastovou i papírovou o velikosti 40 cm (za 910 Kč) a 70 cm (za 1840 Kč) včetně osvětlení (340 resp. 540 Kč). 

RSS kanál

Syndikovat obsah