Zprávy ze sboru 40/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 40 (7.10. 2018 - 13.10.2018)

Zprávy ze sboru 40/2018

 1. Neděle 7. října je Devatenáctá po Trojici. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele bude kázat bratr farář na Žalm 26. Pokřtěn bude Antonín Šťastný. Odpolední bohoslužby v Rychmanově vykoná bratr Jiří Šimsa.  
 2. V neděli 7. října v 19:30 vás zveme na Hudební nešpory v Červeném kostele. Hraje Swing Band Mojmíra Bártka. Kázat bude bratr Štěpán Hájek. Výtěžek bude věnován Hospicu sv. Alžběty v Brně.
 3. Po letní přestávce vyšlo osmé rozšířené číslo časopisu Setkávání. Věříme, že v něm najdete řadu zajímavých článků o životě našich brněnských sborů.
 4. 4.      Příští neděli 14. října bude kázat sestra farářka a chrámová sbírka bude celocírkevní na Jubilejní toleranční dar Jeronymovy jednoty.
 5. Za 14 dní v neděli 21. října připravujeme společně se sedmi dalšími církvemi ekumenické bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, které budou tento rok ve sboru Církve československé husitské na Botanické v 10:00. Paralelně bude i ekumenická nedělní škola ve sboru BJB na Smetanové. Kázat bude předseda Rady Církve bratrské bratr David Novák. Ráno v 8:30 budou bohoslužby v Betlémském kostele, které vykoná bratr Jaroslav Vítek.
 6. 6.      Ve středu 3. října v 18 hodinbyl zahájennový ročník kurzů Alfa. Přišlo zatím pět hostů, a pokud víte o někom, kdo by se rád přidal, přiveďte ho mezi nás.
 7. Srdečně Vás zveme k bohoslužbám díkčinění s dobročinným jarmarkem, které se budou konat 11. listopadu 2018. Po bohoslužbách v Červeném kostele se sejdeme na faře, kde bude společný oběd z Vámi přinesených darů a možnost přispět příspěvkem na dobročinném jarmarku. POKUD CHCETE PŘISPĚT DO DOBROČINNÉHO JARMARKU přinášejte na faru do 9. 11. vlastní rukodělné výrobky, zavařeniny, úrodu apod., zkrátka to, co by Vám samotným udělalo radost. Donesené příspěvky opatřete jménem výrobce a lístkem "Doporučený příspěvek XY Kč". Přinést můžete také slané (nebo i sladké) občerstvení pro společný oběd. Pokud byste chtěli pomoci s organizací a úklidem, budeme rádi, když se přihlásíte ve farní kanceláři nebo sestře Vtípilové. Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu chráněného bydlení Ovečka pro lidi s duševním onemocněním Diakonie ČCE.
 8. Stav mimořádné sborové sbírky na terénní úpravy zahrady na Pellicově dosáhl hodnoty 133 tisíc Kč. Protože náklady budou podstatně vyšší, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí.   
 9. V příloze najdete pozvánky na 150. výročí kostela v Olešnici (7. října) a instalaci nové kazatelky Anny Peltanové ve Vanovicích (18.11).
 10. Bratr farář Jiří Gruber bude mít od 8. října 14 dní dovolenou. V jeho službě (konfirmandé, kurz Alfa a biblická hodina) ho zastoupí bratra farář Jaroslav Vítek.
 11. Občanské sdružení Naděje nás zve na dny otevřených dveří ve svých Domovech pro seniory  Brně ve dnech 9. až 11. října. Podrobnosti v příloze.

Aktuální sborový program během týdne

         Pondělí             18:30 – staršovstvo 8.10.                             

         Úterý                16:30 – dětský klub Ovečky   
                                   16:30 – biblická hodina pro děti

                                   17:00   -konfirmační příprava II. ročník
                                   19:00 – přípravka nedělní školy

                                   19:00 – pěvecký sbor Kůrovec

                                   19:00 – modlitební setkání

         Středa              15:00 – kavárnička pro dříve narozené                                             

                                   15:45 – konfirmační příprava I. ročník

                                   18:00 – setkání mládež                     

                                    18:00 – kurz Alfa                            

         Čtvrtek              9:30 – klub otevřených dveří - 4. a 18. října
                                   17:00 – biblická hodina

          Pátek               18:30 – zkouška pěveckého sboru Cantate Domino 
          Neděle              8:30 - bohoslužby Betlémský kostel

                                   10:00 - bohoslužby Červený kostel

                                   10:00 – nedělní škola pro děti

                                  14:15 - bohoslužby Rychmanov

RSS kanál

Syndikovat obsah