Zprávy ze sboru 38/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 38 (23.9. 2018 - 22.9.2018)

 Zprávy ze sboru 38/2018

 

  1.  Neděle 23. září je Sedmnáctá po Trojici. Zveme vás na tradiční skautské bohoslužby, které budou v 10 hodin v Červeném kostele. Kázat bude bratr farář a zpívat budeme s doprovodem kytar písně ze Svítá a naučíme se i dvě písně z připravovaného nového zpěvníku ČCE, které jsme zpívali na Blažkově. Pokřtěn bude Teodor Pelz z Brna - Chrlic. Ráno v 8:30 budou bohoslužby v Betlémském kostele.
  2. Při bohoslužbách v ČK bude možné se přihlásit ke společnému obědu na faře a odpoledne chystají skauti program pro děti i dospělé.
  3. Děkujeme těm, bratřím a sestrám, kteří minulou sobotu pomohli s úklidem Betlémského kostela po prázdninové přestávce.  
  4. Po bohoslužbách v ČK se sejdou na faře účastníci sborového pobytu v Basileji (27. – 30.9.).
  5.  Nový ročník kurzů Alfa bude zahájen ve středu 3. října v 18 hodin. Je určen všem, kteří by se rádi nezávazně seznámili s křesťanstvím. Pozvěte, prosíme, ve svém okolí ty, kdo by mohli mít o tento cyklus 13 večerů zájem a přiveďte je mezi nás. Organizační tým hledá nové spolupracovníky. Hlaste se bratru faráři nebo bratru Oukropcovi. V příloze je pozvánka i program letošního kurzu.
  6. Památník Bible kralické Moravského zemského muzea v Brně nás zve v sobotu 22. září do Kralic nad Oslavou na Muzejní den a den tiskařů od 9:30 do 17 hodin. Chystá se bohatý program: v památníku i v kostele sv. Martina komentované prohlídky každou hodinu, v místní škole: odborné přednášky a výtvarné dílny pro děti na kralické tvrzi i v přilehlých prostranstvích: ukázky tiskařského a příbuzného řemesla s praktickými dílnami pro malé i  velké děti, papírnická, písařská, tiskařská, knihvazačská, mincovní, tkalcovská a  mlynářská dílna, historická pražírna kávy a kafírna. Ve 12 a 14 hodin odborné přednášky.
  7. V dnech 27. - 30. září se bude konat v Pardubicích tradiční sjezd (nejen) evangelické mládeže. Letos je však bohatý program připraven pro všechny generace a měl by být slavnostní k připomenutí 100. výročí sjednocené ČCE. Podrobný program je na www.100letcce.cz,. Tématem sjezdu je Radujme se vždy společně. 
  8. V neděli 7. října v 19:30 vás zveme na Hudební nešpory v Červeném kostele. Hraje Swing Band Mojmíra Bártka. Kázat bude bratr Štěpán Hájek. Výtěžek bude věnován Hospicu sv. Alžběty v Brně.
  9. Stav mimořádné sborové sbírky na terénní úpravy zahrady na Pellicově dosáhl hodnoty 130 tisíc Kč. Protože náklady budou podstatně vyšší, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí.   
  10. Studentka ze slovenské evangelické církve hledá podnájem v Brně. Telefon je v kanceláři.  

 

Aktuální sborový program během týdne

 

         Pondělí                                
            18:30 – staršovstvo 8.10.                             

         Úterý

            16:30 – dětský klub Ovečky   
            16:30 – biblická hodina pro děti
            19:00 – přípravka nedělní školy

            19:00 – pěvecký sbor Kůrovec

            19:00 – modlitební setkání od

         Středa

            15:00 – kavárnička pro dříve narozené                                             

            16:00 – konfirmandé

            18:00 – mládež                      

            18:00 – kurz Alfa od 3.10.                          

         Čtvrtek
              9:30 – klub otevřených dveří - od 4. října   
            17:00 – biblická hodina

Pátek
18:30 – zkouška pěveckého sboru Cantate Domino 
Neděle
10:00 – nedělní škola pro děti

RSS kanál

Syndikovat obsah