Zprávy ze sboru 29/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 29 (22.7. 2018 - 28.7.2018)
 Zprávy ze sboru 29/2018
 
1. Neděle 22. června je Devátá po Trojici. V našem sboru budou jedny bohoslužby v Červeném kostele, které začínají v 9 hodin. Bude při nich pokřtěna Ema Karolová. Kázat bude bratr farář na text Žalmu 5: Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl…
 
2. Během týdne je v našem sboru prázdninový provoz, to znamená každý den dopoledne (9-12) je otevřena sborová kancelář, v úterý v 19 hodin se schází modlitební skupinka a ve středu odpoledne v 15 hodin se koná kavárnička pro dříve narozené. Sestra farářka má tento týden dovolenou. V pondělí 23. července bude sborová kancelář z důvodů dovolené uzavřena. 
 
3. V dalších nedělích budou v našem sboru sloužit tito kazatelé: 29:července Jaroslav Vítek, 5. srpna Jana Hofmanová, 12. srpna Jiří Gruber a 19 srpna Jaroslav Vítek a 26. srpna Jiří Gruber. 
 
4. Stavba nové fary na Pellicově pomalu spěje ke svému závěru a měla by být zkolaudována do konce srpna. Na  neděli 2. září plánujeme společné bohoslužby v Betlémském kostele spojené s prohlídkou stavby.  
 
5. Nabízíme prázdninové číslo sborového časopisu SETKÁVÁNÍ.
 
6. Stav mimořádné sbírky na terénní úpravy zahrady na Pelicově dosáhl hodnoty 100.222 Kč. Protože náklady budou víc jak trojnásobné, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí.    
 
 
 

RSS kanál

Syndikovat obsah