Zprávy ze sboru 20/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 20 (20.5. 2018 - 26.5.2018) 
Zprávy ze sboru 20/2018
 
1. Neděle 20. května je Neděle svatodušní. Bohoslužby s večeří Páně budeme v našem sboru slavit v 8:30 v Betlémském kostele a v 10 hodin v Červeném kostele. Odpoledne ve 14:15 budou ekumenické bohoslužby v CČSH v Rychmanově. Kázat bude sestra farářka. 
 
2. Při svatodušní neděli se koná celocírekevní sbírka na Diakonii, která je letos určena na vybavení kuchyně a jídelny v domově Diakonie v Libici nad Cidlinou.  
 
3. Děkujeme všem, kteří tento týden pomohli s přípravou Brněnské muzejní noci a zapojí se do pořadatelské služby. Zveme členy a přátele našeho sboru, aby se této akce také zúčastnili a navštívili program, který jsme připravili. 
 
Program v  kostele J.A.Komenského sobota 19. 5. 2018
  VÝSTAVY:
Krajina z nadhledu - 25 novoročních přání Jana Vondry na velkoformátových fotografiích. 
Diakonie ČCE na Jižní Moravě, Papírové modely známých kostelů 
 
PROGRAM:
18.00 a 19.00 Trombonové kvarteto, Konzervatoř Evangelické akademie (KEA), Od baroka po přítomnost
18.30 a 19.30 Vernisáž výstavy Z nadhledu, poetické texty Davida Mikoláška 
20.00 a 21.00 Brněnský akademický sbor (BAS) pod vedením Pavla Šnajdra, duchovní hudba 
20.30 a 22.30 Tisíce stop před námi, Jana Hofmanová - audiovizuální pořad k 100. výročí ČCE 
22.00 a 23.00 Varhanní koncert, Martin Grombiřík a Kůrovec 
21.30 a 23.30 Jiná víra - jiný kostel, Jiří Gruber - audiovizuální pořad o chrámech různých církví
 
4. Nabízíme květnové číslo našeho sborového časopisu SETKÁVÁNÍ, kde najdete svatodušní úvodník Štěpána Hájka, zprávu o akcích mládeže, zamyšlení nad minulostí Modřic, článek o přípravách otevření základní evangelické školy v Brně a program Noci kostelů ve čtyřech evangelických sborech v Brně.
 
5. Staršovstvo připravilo sborový výlet na neděli 27. května. Podrobnosti jsou v příloze. Prosíme všechny zájemce, aby se urychleně přihlásili - podle počtu zájemců bude rozhodnuto, zda se výlet bude konat.  
 
6. Do konce května probíhá sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dosud bylo vybráno 25.450 Kč. 
 
7. Sborové shromáždění vyhlásilo mimořádnou sbírku na terénní úpravy zahrady. Tyto vedlejší náklady včetně opěrné zdi budou činit cca 250.000 Kč. Sbírka darů na tento účel bude probíhat do konce června.  Zatím se vybralo 26.100 Kč. Všem dárcům děkujeme.  
 
8. Stále je možné se hlásit na sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna.
 
9. Další hudební nešpory v Červeném kostele budou v neděli 3. června 2018. Uslyšíme při nich české a hebrejské melodie v souznění. Účinkují Hana Bartošová, koncertní varhaník a Irena Troupová, sólový soprán. Biblické zamyšlení bude mít bratr farář Štěpán Hájek.
 
10. V neděli 3 června se koná v Blahoslavově domě seniorátní neděle pro všechny generace. Program najdete v příloze.

RSS kanál

Syndikovat obsah