Zprávy ze sboru 19/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 19 (13.5. 2018 - 19.5.2018)

 Zprávy ze sboru 19/2018


1. Dnes ve čtvrtek 10. května je svátek Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby jsou v 17 hodin v sále Václava Pokorného na Opletalové. Kázat bude bratr farář.

2. Neděle 13. května je Šestá neděle velikonoční. Bohoslužby budou v obou našich brněnských kostelech v obvyklou dobu. Bratr farář bude kázat na slova apoštola Pavla: Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama. (1 Tes 4,9-12).

3. V následujícím týdnu se kromě obvyklých setkání sejde v pondělí staršovstvo a ve středu od 17 hodin bude příprava Červeného kostela na sobotní Noc muzeí (instalace výstavy atd.) Ve čtvrtek dopoledne bude klub otevřených dveří.
 
4. Nabízíme květnové číslo našeho sborového časopisu SETKÁVÁNÍ. kde najdete svatodušní úvodník Štěpána Hájka, zprávu o akcích mládeže, zamyšlení nad minulostí Modřic, článek o přípravách otevření základní evangelické školy v Brně a program Noci kostelů ve čtyřech evangelických sborech v Brně.

5. Hledáme výpomoc s úklidem Červeného kostela a sálů na Opletalově v době od 16.5 do konce měsíce, protože stálá pracovnice bude mít po operaci.

6. Staršovstvo připravuje sborový výlet na neděli 27. května. Ráno by byl sraz pro ty, kteří používají MHD u ČK v 9:45, odjezd tramvají a autobusem do Mariánského údolí. Ti, kteří použijí auto, mohou přijet přímo k Mariánskému údolí tak, aby tam byli v 10:40. Odtud se půjde směr kaplička Mitrovských (u Horákovy myslivny) - cca 2,5 km do kopce. Tam bohoslužby pod širým nebem (cca v 11:45 - před kapličkou jsou lavičky. Poté oběd. Po obědě odchod po červené k Mokerské myslivně a odtud dolů do údolí Říčky. Podél ní pak přes Muchovu boudu a další atrakce zpět k MHD v Mariánském údolí. Odpolední trasa cca 12 km pohodlná, v podstatě z kopce nebo po rovině. Konec v cca v 18:00. Kdo má zájem, přihlaste se v kanceláři.

7. Náš sbor nabízí od září/října 2018 ubytování skupině mladých lidí z věřících rodin ve společném bytě v 1. patře nové farní budovy na Pellicově. Zájemci se mohou hlásit na adrese ccebrno1@atlas.cz.

8. Od září/října se uvolní sklepní prostory na faře Opletalova, které byly upraveny na klubovny pro skautský oddíl. Pokud by někdo měl o využití těchto prostor zájem, ať se přihlásí v kanceláři. Jedná se o dvě místnosti 16m2 a 27m2 a vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout.

9. Během dubna a května probíhá tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dosud bylo vybráno 22.950 Kč.

10. Sborové shromáždění vyhlásilo mimořádnou sbírku na terénní úpravy zahrady. Tyto vedlejší náklady včetně opěrné zdi budou činit cca 250.000 Kč. Sbírka darů na tento účel bude probíhat do konce června.  Zatím se vybralo 15.600 Kč a všem dárcům děkujeme. 

11. Stále je možné se hlásit na sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna.

12.  Brněnská muzejní noc - sobota 19. 5. 2018 v  kostele J.A.Komenského
 VÝSTAVY:
 Krajina z nadhledu - 25 novoročních přání Jana Vondry na velkoformátových fotografiích.
 Diakonie ČCE na Jižní Moravě, Papírové modely známých kostelů
 PROGRAM:
 18.00 a 19.00 Trombonové kvarteto, Konzervatoř Evangelické akademie (KEA), Od baroka po přítomnost
 18.30 a 19.30 Vernisáž výstavy Z nadhledu, poetické texty Davida Mikoláška
 20.00 a 21.00 Brněnský akademický sbor (BAS) pod vedením Pavla Šnajdra, duchovní hudba
 20.30 a 22.30 Tisíce stop před námi, Jana Hofmanová - audiovizuální pořad k 100. výročí ČCE
 22.00 a 23.00  Varhanní koncert, Martin Grombiřík a Kůrovec
 21.30 a 23.30 Jiná víra - jiný kostel, Jiří Gruber - audiovizuální pořad o chrámech různých církví

RSS kanál

Syndikovat obsah