Zprávy ze sboru 16/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 16 (22.4. 2018 - 28.4.2018)
 Zprávy ze sboru 16/2018
 
1. Neděle 22. dubna je Třetí neděle po Velikonocích. Bohoslužby budou v obou brněnských kostelech v obvyklou dobu. Kázat bude bratr farář. V Červeném kostele budou pokřtěni: sestra Zuzana Bajgarová, její syn Eduard a Ráchel Zukalová. Zazpívá nám pěvecký sbor Cantate Domino 
 
2. V týdnu bude obvyklý sborový program v plném rozsahu s výjimkou úterního náboženství pro děti a přípravky pro učitele NŠ. Sestra farářka je na katechetickém semináři.
 
3. Náš sbor se opět zapojí do Brněnské muzejní noci (sobota 19.5.) a Noci kostelů (pátek 25.5.). Hledáme proto spolupracovníky, kteří by se ujali pořadatelské služby, která je vždy dvouhodinová (18-20/20-22/22-24). Kdo by mohl pomoci, ať se prosím přihlásí v kanceláři nebo kazatelům 
 
4. V neděli 6. května v 19:30 se opět konají Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí soubor Choirchestra s programem Duchovní tvorba v " populárním hávu". Biblickým zamyšlením poslouží sestra farářka Jana Hofmanová a veškerý výtěžek bude věnován Handicap klubu Brno. 
 
5. V sále Václava Pokorného na Opletalové je nyní výstava fotoobrazů pana Lumíra Sochorce (* 1963) z cest po USA, Kanadě, Islandu, Maroku, Jordánsku, Iránu, Ománu, Jemenu, Tunisku, Korsice, Slovensku a Kubě. 
 
6. Nabízíme dubnové číslo SETKÁVÁNÍ za 15 Kč a Evangelické kalendáře za sníženou cenu 50 Kč. 
 
7. Na Hlavní dar lásky JJ z velikonoční neděle bylo letos odesláno 14.055 Kč. Všem dárcům děkujeme.  
 
8. Během dubna a května probíhá tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty.
 
9. Staršovstvo připravuje sborový výlet na neděli 27. května. Ráno by byl sraz pro ty, kteří používají MHD u ČK v 9:45, odjezd tramvají a autobusem do Mariánského údolí. Ti, kteří použijí auto, mohou přijet přímo k Mariánskému údolí tak, aby tam byli v 10:40. Odtud se půjde směr kaplička Mitrovských (u Horákovy myslivny) - cca 2,5 km do kopce. Tam bohoslužby pod širým nebem (cca v 11:45 - před kapličkou jsou lavečky. Poté oběd. Po obědě odchod po červené k Mokerské myslivně a odtud dolů do údolí Říčky. Podél ní pak přes Muchovu boudu a další atrakce zpět k MHD v Mariánském údolí. Odpolední trasa cca 12 km pohodlná, v podstatě z kopce nebo po rovině. Konec v cca v 18:00. V případě špatného počasí se ráno zruší a lze se účastnit bohoslužeb v ČK. Kdo má zájem, přihlaste se v kanceláři. 
 
10. Náš sbor nabízí od září / října 2018 ubytování (na jeden rok s možností prodloužení na dva) skupině mladých lidí z věřících rodin ve společném bytě v 1. patře v nové farní budovy na Pellicově. Zájemci se mohou hlásit na adrese ccebrno1@atlas.cz. Plánek bytu, který není zařízen nábytkem, je v příloze. 
 
11. Od září / října se uvolní sklepní prostory na faře Opletalova, které byly upraveny na klubovny pro skautský oddíl. Pokud by někdo měl o využití těchto prostor zájem, ať se přihlásí bratru faráři.  Jedná se o dvě místnosti 16m2 a 27m2 a vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout.  
 
12. Sborové shromáždění vyhlásilo mimořádnou sbírku na terénní úpravy zahrady. Tyto vedlejší náklady včetně opěrné zdi budou činit cca  250.000 Kč. Sbírka darů na tento účel bude probíhat do konce června 2018. 
 
13. Stále je možné se hlásit na letní sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna. V příloze také najdete pozvánku na letošní Husovický dvorek.

RSS kanál

Syndikovat obsah