Zprávy ze sboru 12/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 12 (25.3. 2018 - 31.3.2018)

 Zprávy ze sboru 12/2018

1. Neděle 25. března je Šestá postní, tradičně zvaná Květná. Bohoslužby budou v 8:30 v Betlémském kostele a v 10:00 v Červeném kostele. Pozor na změnu času ! V Červeném kostele bude pokřtěn Václav Šindelář a požehnání přijme Sára Ryšavá. Kázat bude bratr farář na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma podle Lk 19.
 
2. Součástí obou shromáždění bude II. část sborového shromáždění, při níž bude schváleno hospodaření sboru za rok 2017. Usnesení sborového shromáždění je usnášení schopné za každého počtu přítomných. Konečnou podobu výsledků sborového hospodaření najdete v příloze.

3. Při první části sborového shromáždění 11.3. bylo přijato usnesení o mimořádné sborové sbírce: Staršovstvo děkuje všem členům a přátelům sboru, za jejich mnohaletou finanční obětavost, díky níž se nám podařilo shromáždit finanční prostředky na celkovou přestavbu farní budovy na Pellicově, která by měla být dokončena na podzim tohoto roku. Cenu nové fary se nám podařilo ve výběrovém řízení snížit na cca 12 milionů Kč. Současně se stavbou je však třeba provést také terénní úpravy a zabezpečit opěrnou zeď na severní straně. Tyto vedlejší náklady přinesou výdaje ve výši 250.000 Kč. Na tento účel vyhlašuje staršovstvo mimořádnou sbírku darů, která bude probíhat do konce června 2018.

4. Na Květnou neděli večer v 19:30 se konají první letošní Hudební nešpory v Červeném kostele, které finančně podporuje JMK a Město Brno. Tentokrát při nich bude účinkovat pěvecký sbor Kantiléna a výtěžek benefice bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Biblické zamyšlení Jiří Gruber. Program je v příloze a prosíme o jeho elektronické šíření mezi vašimi známými. Děkujeme.

5. Vychází dubnové číslo Setkávání.

6. V následujícím velikonočním týdnu bude omezený sborový program. V úterý se sejde redakční rada Setkávání, děti a modlitební skupina, ve středu kavárnička. Středeční kurz Beta, čtvrteční biblická hodina a páteční zpěv odpadají. Bratr farář bude mít dovolenou.

7. Bohoslužby v našem sboru o velikonocích:

29.3. Zelený čtvrtek  19:00  ČK pašije  VP  zpívá Kůrovec

 30.3. Velký pátek    8:30  BK  VP  Jana Hofmanová
      10:00 ČK  VP Jana Hofmanová
     14:15 Rych  VP Jana Hofmanová

  1.4. Neděle velikonoční   8:30 BK  VP Jiří Gruber, sbírka na HDL
    10:00 ČK   VP Jiří Gruber, sbírka na HDL
     14:15 Rch   VP Jiří Gruber, sbírka na HDL

 2.4. Pondělí velikonoční 9:00 BK   Jaroslav Vítek

8. Protože naše pastorační pracovnice sestra Marie Melicharová se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr ke konci prázdnin, hledá náš sbor na tuto pozici nového pracovníka/ici. s nástupem od 1. září 2018. Jedná se o poloviční úvazek. Pracovní náplň spočívá v různorodé pastorační činnosti, která je vykonávána částečně v kanceláři a částečně při návštěvách členů sboru. Součástí úvazku je vedení odboru křesťanské služby, administrativní a organizační práce a spolupráce při vydávání časopisu Setkávání. Součásti úvazku je i nedělní služba před a po bohoslužbách.  Předpokladem je členství v ČCE. Jazykové znalosti a řidičský průkaz jsou výhodou.  Stručný životopis a motivační dopis zašlete, prosíme, na adresu sboru do konce března.

9. V sále Václava Pokorného je nyní nová výstava fotoobrazů pana Lumíra Sochorce (* 1936) z cest po USA, Kanadě, Islandu, Maroku, Jordánsku, Iránu, Ománu, Jemenu, Tunisku, Korsice, Slovensku a Kubě.

10. Stále je možné se hlásit na letní sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna. 

11. Ti, kteří si v minulých letech objednali potvrzení o výši darů pro daňové přiznání, si ho mohou vyzvednout v kanceláři. Ostatní mohou dostat potvrzení na vyžádání

12. V příloze také najdete pozvánku na uvedení knihy Teologie zvířat, která se koná 26. března v 17 hodin  v kavárně Tři ocásci (třída kap. Jaroše 18), pozvánky na velikonoční bohoslužby Evangelické akademie 27.3. v kostele sv. Jiljí v Líšni a na setkání, které pořádá Diakonie v Blahoslavově domě 23.3. v 16 hodin.

13. Na tento hromadný e-mail, prosíme, neodpovídejte. Pokud nám chcete napsat, použijte adresu: ccebrno1@atlas.cz 

RSS kanál

Syndikovat obsah