Zprávy ze sboru 10/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 10 (11.3. 2018 - 17.3.2018)
 Zprávy ze sboru 10/2018
 
1. Neděle 11. března je Čtvrtá postní. V našem sboru se ten den konají jen jedny bohoslužby v 10 hodin v sálu Václava Pokorného, Opletalova 6. V rámci bohoslužeb budeme schvalovat výroční zprávu a hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2019. Sborové shromáždění činí rozhodnutí za každého počtu přítomných. V příloze je konečná verze výroční zprávy, kterou staršovstvo schválilo v pondělí 5. března včetně přehledu hospodaření roku 2017 a rozpočtu na rok 2018. 
 
2. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Vzhledem k tomu, že naše sborová sestra a účetní sestra Slávka Járová je nemocná, odpadají v pondělí úřední hodiny. V úterý odpoledne budou Ovečky, biblická hodina pro děti, přípravka učitelů nedělní školy, modlitební setkání a zkouška pěveckého sboru Kůrovec. Ve středu se koná Kavárnička pro dříve narozené, schůzka mládeže a kurz Beta. Ve čtvrtek zveme na biblickou hodinu a v pátek večer je zkouška pěveckého sboru Cantate Domino.
 
3. V sobotu 10. března od 9 hodin se v našem sboru koná presbyterní konference na téma: Klikatá cesta k založení ČCE a její následná kalvinizace. Přednášku přednese bratr Peter Moreé z ETFUK.
 
4. Ve věku nedožitých 80 let zemřela sestra Olga Hanzlová. Rozloučení se bude konat v brněnském krematoriu ve středu 14.3. ve 12:30. 
 
5. V neděli 18.3. nám poslouží kázáním slova Božího v obou brněnských kostelech bratr Jan Soběslavský, současný ředitel Diakonie ČCE a presbyter našeho sboru. Oba naši kazatelé budou na víkendovém pobytu pro mládež v Heřmanově. 
 
 
6. V neděli 18 března v 18:30 jsme zváni do Blahoslavova domu na provedení Lukášových pašijí J. S. Bacha. Viz pozvánka v příloze.
 
7. Na Květnou neděli 25.3. večer se konají první letošní Hudební nešpory v Červeném kostele, které finančně podporuje JMK a Město Brno. Tentokrát při nich bude účinkovat pěvecký sbor Kantiléna a výtěžek benefice bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Biblické zamyšlení Jiří Gruber. Plakátek je v příloze a prosíme o jeho elektronické šíření mezi vašimi známými. Děkujeme. 
 
8. V příloze najdete text prohlášení Synodní rady na podporu čínských křesťanů, kteří žádají v naši zemi o azyl.
 
9. V sále Václava Pokorného se nyní koná výstava fotografií z brněnských ulic, jejichž autorem je člen našeho sboru bratr Jaroslav Polák. Výstava je prodejní, minimální cena jedné fotografie je 200 Kč. Celý výtěžek z prodeje autor věnuje středisku Diakonie ČCE v Brně.   
 
10. Je možné se hlásit na letní sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna. Přihlášku najdete v příloze.  
 
11. Sbor ČCE v Brně -Husovicích podniká kroky k založení nové církevní školy. Informace o současném stavu naší snahy a diskuse o podobě školy budou tématem setkání střední generace v pátek 16. března od 19 hodin, Netušilova 26. Protože téma přesahuje rámec jednoho sboru, zvou zájemce i z ostatních brněnských sborů.
 
12. Protože naše pastorační pracovnice sestra Marie Melicharová se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr ke konci prázdnin, hledá náš sbor na tuto pozici nového pracovníka/ici. s nástupem od 1. září 2018. Jedná se o poloviční úvazek. Pracovní náplň spočívá v různorodé pastorační činnosti, která je vykonávána částečně v kanceláři a částečně při návštěvách členů sboru. Součástí úvazku je vedení odboru křesťanské služby, administrativní a organizační práce a spolupráce při vydávání časopisu Setkávání. Součásti úvazku je i nedělní služba před a po bohoslužbách.  Předpokladem je členství v ČCE. Jazykové znalosti a řidičský průkaz jsou výhodou.  Stručný životopis a motivační dopis zašlete, prosíme, na adresu sboru do konce března.
 
13. Ti, kteří si v minulých letech objednali potvrzení o výši darů pro daňové přiznání, si ho mohou vyzvednout v kanceláři. Ostatní mohou dostat potvrzení na vyžádání 
 
14. V příloze také najdete pozvánku na uvedení knihy Teologie zvířat, která se koná 26. března v 17 hodin  v kavárně u Třech ocásků ( Třída kap. Jaroše 18). .
 
 

RSS kanál

Syndikovat obsah