Zprávy ze sboru 3/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 2 (21. 1. 2018 - 27.1. 2018)

 Zprávy ze sboru 3/2018

 

  1. Neděle 21. ledna je Třetí neděle po Zjevení Páně. Náš sbor se sejde k bohoslužbám v obvyklou dobu v Betlémském a Červeném kostele. Kázat bude bratr farář. Bude pokračovat ve výkladu Prvního listu do Tesaloniky, tentokrát oddíl 2,13-16, který hovoří o tom, jak se z lidského slova stává slovo Boží.
  2. Během následujícího týdne bude obvyklý sborový program kromě úterní přípravky učitelů nedělní školy a biblické hodiny pro děti. Zveme vás tedy na setkání při modlitebním ztišení každé úterý v 19 hodin, ve středu od 15 hodin na Kavárničku, v 18 hodin na nově zahájený kurz Beta pro všechny hledající, ve čtvrtek v 17 hodin na biblickou hodinu a ke společnému zpěvu v pátek v18:30. Vše na faře Opletalova 6. Oba kazatelé budou příští týden na kurzu v Praze, ale zastoupí je seniorátní farář Jaroslav Vítek.
  3. V úterý 23. ledna se v 19 hodin v kostele u sv. Jakuba koná tradiční ekumenická bohoslužba, kterou společně připravuje sedm církví. Všichni jste srdečně zváni. Pozvánka je přiložena.
  4. Ti, kteří si v minulých letech objednali potvrzení o výši darů pro daňové přiznání, si ho již mohou vyzvednout v kanceláři. Ostatní mohou dostat potvrzení na vyžádání. 
  5. Nabízíme stále Evangelický kalendář (za 110 Kč).
  6. Je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018. V ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná – 150 Kč, sponzorské 200 Kč.
  7. pátek 26. ledna od 19:30 pořádá odbor mládeže Brněnského seniorátu ples nejen evangelíků napříč generacemi. Ples se uskuteční v sále Střediska volného času v Lužánkách. Není to pouze mládežnický ples, zván je  každý.  Můžete se těšit na kapelu Zelená pára, diakonické víno, soutěž o ceny, fotokoutek atd.  Cena vstupenek je 150,- v předprodeji a 200,- na místě. Vstupenky si můžete zakoupit 7., 14. a 21. ledna v Blahoslavově domě po bohoslužbách.
  8. V sobotu 27. ledna od 9 hodin se v Blahoslavově domě koná III. ročník seniorátního sboropění, k němuž jsou zváni všichni, kteří rádi zpívají. Na akci je dobré se přihlásit, abyste dostali noty, z kterých se bude zpívat. Jako hosté přijali pozvání Miloslav Esterle a Daša Karasová. Všechny bližší informace včetně přihlášek naleznete na výše uvedených stránkách: https://sites.google.com/view/sboropeni/ Pokud víte o někom, kdo rád zpívá, budeme rádi, když jim pozvánku přepošlete. Viz příloha
  9. Upozorňujeme na nabídku kurzů psychosociální péče pro domácí pečující, tedy pro ty, kteří pečují o svého blízkého v jeho domácím prostředí. Kurz v rámci projektu „Pomáhat“ Ale jak?“ bude probíhat od ledna do června 2018 v Brně. Program bude rozdělen do 14 sobotních přednášek s cílem přinést domácím pečujícím nejrůznější poznatky v oblasti sociálních služeb, etiky, psychologie, zdravotnictví atd. Přednášet v něm budou přední odborníci na problematiku péče, etiky a sociální práce v ČR. Celý program je bezplatný, žádné poplatky, ani školné. Kapacita je omezena na 20 účastníků z JMK. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu 100 hodin pro pracovníky v sociálních službách. – viz příloha.

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah