Zprávy ze sboru 1/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 1 (7. 1. 2018 - 13.1. 2018)

 Zprávy ze sboru 1/2018

 

  1. Milé sestry a milí bratři, srdečně vás zdravíme z kanceláře sboru a přejeme vám v novém roce mnoho dobrého od našeho milého Pána Boha.
  2. Neděle 7. ledna je První nedělí po Zjevení Páně a náš sbor se sejde k bohoslužbám v obvyklou dobu v Betlémském a Červeném kostele a odpoledne v Rychmanově. Bratr farář bude kázat o tom, co se stalo po odchodu mudrců (Mt 2,13 -23) a zpívat nám bude Cantate Domino.
  3. Během druhého lednového týdne bude obvyklý sborový program v plném rozsahu. V pondělí 8 ledna se sejde staršovstvo. 
  4. Během příštího týdne se rozloučíme se sestrou Janou Slámovou, první ředitelkou Evangelické akademie v Brně, která zemřela na Nový rok ve věku nedožitých 74 let. Děkovné bohoslužby budou v sobotu 13. ledna ve 13 hodin v Blahoslavově domě.
  5. V pátek 12. ledna v 15 hodin se v Blahoslavově domě rozloučíme s bratrem Jiřím Farským, který jako jáhen vypomáhal v kazatelské službě v našem seniorátě a zpíval v pěveckém sboru Cantate Domino.
  6. Nabízíme Evangelický kalendář (za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč).
  7. Je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018. V ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná – 150 Kč, sponzorské 200 Kč.
  8. pátek 26. ledna od 19:30 pořádá odbor mládeže Brněnského seniorátu ples nejen evangelíků napříč generacemi. Ples se uskuteční v sále Střediska volného času v Lužánkách. Není to pouze mládežnický ples, a zván je  každý.  Můžete se těšit na kapelu Zelená pára, bar a diakonické víno, soutěž o ceny, fotokoutek a tak dále.  Cena vstupenek je 150,- v předprodeji a 200,- na místě. Vstupenky si můžete zakoupit 7., 14. a 21. ledna v Blahoslavově domě po bohoslužbách. Předprodej probíhá do 21. ledna. 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah