Zprávy ze sboru 51/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 51 (24. 12. 2017 - 30.12. 2017)
 Zprávy ze sboru 51/2017
 
1. Zveme Vás ke společnému slavení Štědrého večera a vánočních svátků. 
Bohoslužby budeme slavit:
- v Betlémském kostele: 
   24. 12. od 15:00 hod. (JG), 
   25. 12. (s večeří Páně) od 8:30 hod. (JH), celocírkevní sbírka bude určena na bohoslovce a vikariát, 
   26. 12 od 9:00 hod. (JV), 
- v Červeném kostele: 
   24. 12. od 23:00 hod. (JH), 
   25. 12. (s večeří Páně) od 10:00 hod. (JH), celocírkevní sbírka bude určena na bohoslovce a vikariát, 
-      v Rychmanově: 26. 12. (JG, s večeří Páně spolu s CČSH) od 9:00 hod. 
2. Bohoslužby na přelomu občanského roku:
- v Betlémském kostele:
  31. 12. od 9:00 hod. (JG),
- v Červeném kostele: 
   31. 12. od 17:00 hod. (JG),
    1. 1. od 10:00 hod. (s večeří Páně) (JH).
3. Upozorňujeme, že další bohoslužby mimo tento rozpis (tj. obvyklé dopolední nedělní bohoslužby) se o svátcích ani na přelomu roku nekonají ani v Betlémském ani v Červeném kostele.
4. V příloze naleznete vánoční sborový dopis s rozpisem bohoslužeb a pozváním do sboru. Budeme rádi, když pozvání předáte i svým blízkým.
5. V následujícím týdnu (mezi svátky a Novým rokem) nebudou žádná setkání. Biblická hodina pro dospělé a pro děti, kavárnička i další program naváže znovu až po Novém roce. Od 3. ledna se budou také každou středu na faře od 18 hod. konat kurzy Beta - uvedení do křesťanské víry. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
6. Vychází první číslo nového ročníku časopisu Setkávání. Pro rok 2018 bude ilustrace na obálce v modrých barvách a časopis se bude věnovat číselné symbolice v Bibli. V lednovém čísle naleznete například úvodník Jiřího Grubera, zprávu o bienále pro Diakonii, článek o ekumenické pouti a pozvání na chystané akce. Rubrika "biblická matematika" se věnuje číslu 1.    
7. Zveme Vás na výstavu fotografií z Himálaje do sálu Václava Pokorného na faru v Opletalově ulici. Informace o výstavě naleznete v příloze.
8. Nabízíme tradiční Evangelický kalendář, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč. 
9. Děkujeme Vám všem, kteří jste letos již uhradili svůj salár (pravidelný finanční příspěvek členů sboru), a prosíme i ostatní bratry a sestry, aby na tuto svou odpovědnost pamatovali.  
10. V  prosinci je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018 v ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo 
ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná, pokud by došlo k navýšení ceny u církevního tisku, dáme včas vědět.

RSS kanál

Syndikovat obsah