Zprávy ze sboru 50/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 50 (17. 12. 2017 - 23.12. 2017)
Zprávy ze sboru 50/2017
 
1. Zveme Vás ke společnému slavení 3. neděle adventní. Bohoslužby 17. prosince budou v sále Václava Pokorného na faře v Opletalově ulici od 10 hod. a bude při nich adventní dětská slavnost. Upozorňujeme, že jiné bohoslužby se nekonají ani v Betlémském ani v Červeném kostele.   
2. Prosíme rodiče, aby přivedli děti, které mají při slavnosti účinkovat, na zkoušky. Zkoušky na faře budou v sobotu 16. 12. od 9:00 hod. pro mladší děti a od 10:30 hod. pro starší děti, a dále v neděli 17. 12. ráno před adventní slavností od 8:30 hod.      
3. V následujícím týdnu odpadá úterní přípravka učitelů nedělní školy, biblická hodina pro dospělé a skončily kurzy Alfa. Ve čtvrtek se sejde Klub otevřených dveří (rodiče s nejmenšími dětmi) od 9:30 hod. 
4. Mezi svátky a Novým rokem nebudou žádná setkání. Biblická hodina i další program naváže znovu 
až po Novém roce.
5. Bratr farář Jiří Gruber je a bude v průběhu prosince na rekonvalescenci. Bohoslužbami v Brně poslouží 
na Štědrý večer a na Starý rok.   
6. Bohoslužby o svátcích budeme slavit:
- v Betlémském kostele: 
24. 12. od 15:00 hod. (JG), 
25. 12. (s večeří Páně) od 8:30 hod. (JH), celocírkevní sbírka bude určena na bohoslovce a vikariát, 
26. 12 od 9:00 hod. (JV), 
- v Červeném kostele: 
24. 12. od 23:00 hod. (JH), 
25. 12. (s večeří Páně) od 10:00 hod. (JH), celocírkevní sbírka bude určena na bohoslovce a vikariát, 
- v Rychmanově: 26. 12. (JG, s večeří Páně spolu s CČSH) od 9:00 hod. 
7. Bohoslužby na přelomu občanského roku:
- v Betlémském kostele:
31. 12. od 9:00 hod. (JG),
- v Červeném kostele: 
31. 12. od 17:00 hod. (JG),
1. 1. od 10:00 hod. (s večeří Páně) (JH).
8. Zveme Vás na výstavu fotografií z Himálaje do sálu Václava Pokorného na faru v Opletalově ulici. Informace o výstavě naleznete v příloze.
9. V příloze připojujeme také pozvánku na vánoční tvoření v rámci diakonického projektu DOMA. 
10. Nabízíme tradiční Evangelický kalendář, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč. 
11. Děkujeme Vám všem, kteří jste letos již uhradili svůj salár (pravidelný finanční příspěvek členů sboru), a prosíme i ostatní bratry a sestry, aby na tuto svou odpovědnost pamatovali.  
12. V  prosinci je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018 v ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo 
ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná, pokud by došlo k navýšení ceny 
u církevního tisku, dáme včas vědět.

RSS kanál

Syndikovat obsah