Zprávy ze sboru 49/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 49 (10. 12. 2017 - 16.12. 2017)

 Zprávy ze sboru 49/2017

 

  1. Zveme Vás ke společnému slavení 2. neděle adventní. Bohoslužby 10. prosince budou v Betlémském kostele od 8:30 hod. a v Červeném kostele od 10 hod. 
  2. Děti začaly s přípravou adventní dětské slavnosti. Prosíme, aby rodiče tuto neděli (10. 12.) výjimečně přivedli děti na faru už před začátkem bohoslužeb. Zkoušky na faře budou také v sobotu 9. 12. od 9 hod. pro mladší děti (a dále podle domluvy); starší děti budou mít zkoušku v sobotu 16. 12. od 10:30, a dále v neděli 17. 12. ráno před adventní slavností od 8:30 hod.     
  3. Adventní dětská slavnost, se bude konat v rámci bohoslužeb 3. neděli adventní, tedy v neděli 17. prosince v 10 hodin. Upozorňujeme, že bohoslužby se konají v sále Václava Pokorného na faře v Opletalově ulici. (Jiné bohoslužby v Betlémském ani v Červeném kostele 3. adventní neděli nebudou.) 
  4. Během týdne bude obvyklý sborový program, odpadá pouze úterní přípravka učitelů nedělní školy. V pondělí 11. 12. se koná pravidelná schůze staršovstva.
  5. Bratr farář Jiří Gruber je a bude v průběhu prosince na nemocenské dovolené.
  6. Bohoslužby o svátcích budeme slavit:

- v Betlémském kostele:

24. 12. od 15:00 hod. (JG),

25. 12. (s večeří Páně) od 8:30 hod. (JH), celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát,

26. 12 od 9:00 hod. (JV),

- v Červeném kostele:

24. 12. od 23:00 hod. (JH),

25. 12. (s večeří Páně) od 10:00 hod. (JH), celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát,

- v Rychmanově: 26. 12. (JG, s večeří Páně spolu s CČSH) od 9:00 hod. 

7. Vychází prosincové číslo Setkávání, které je věnováno drahokamům v Bibli. Adventní úvodník napsal Štěpán Hájek. Následují zprávy o školce mládeže a ekumenické pouti. Další článek se věnuje sdílení bicyklů a pomoci Ukrajině, kterou organizuje sbor v Brně Husovicích. Představují se další presbyteři a najdete zde i vzpomínku na bratra faráře Kaluse.

8. V příloze najdete pozvání k novému cyklu tříletého teologického vzdělávání laiků, které plánuje seniorátní výbor zahájit po Velikonocích příštího roku. Kdo z vás by měl zájem, přihlaste se prosím buď v kanceláři sboru nebo e-mailem. Vzdělávání bude vždy jednu sobotu v měsíci v Brně.

9. Nabízíme tradiční Evangelický kalendář, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč

10. Děkujeme Vám všem, kteří jste letos již uhradili svůj salár (pravidelný finanční příspěvek členů sboru), a prosíme i ostatní bratry a sestry, aby na tuto svou odpovědnost pamatovali. 

11. V příloze najdete program koncertů, které se budou konat v adventním období v Červeném kostele.

12. V  prosinci je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018 v ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná, pokud by došlo k navýšení ceny u církevního tisku, dáme včas vědět.

RSS kanál

Syndikovat obsah