Zprávy ze sboru 48/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 48 (3. 12. 2017 - 9.12. 2017)

 Zprávy ze sboru 48/2017

 

  1. Neděle 3. prosince je První adventní. Dopoledne budeme slavit bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v v obou našich brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově (bez VP). Kázat bude sestra farářka.
  2. V rámci nedělní školy začne nacvičování divadla na adventní slavnost, která se bude konat v neděli 17. prosince v 10 hodin, letos v sále Václava Pokorného na Opletalové
  3. Večer v 19:30 vás zveme na prosincové hudební nešpory, při nichž vystoupí Dětský pěvecký sbor se skladbou Petra Ebena: Adventní mše – Missa adventuset quadragesimae. Kázat bude Štěpán Hájek a výnos dobrovolného vstupného bude věnován chráněnému bydlení Ovečka brněnské Diakonie.
  4. Během týdne bude obvyklý sborový program, odpadá pouze úterní přípravka učitelů nedělní školy. V pondělí 4.12. v 18 hodin se sejde finanční komise.
  5. Vychází prosincové číslo Setkávání, které je věnováno drahokamům v Bibli. Adventní úvodník napsal Štěpán Hájek. Následují zprávy o školce mládeže a ekumenické pouti. Další článek se věnuje sdílení bicyklů a pomoci Ukrajině, kterou organizuje sbor v Brně Husovicích. Představují se další presbyteři a najdete zde i vzpomínku na bratra faráře Kaluse.
  6. V příloze najdete pozvání k novému cyklu tříletého teologického vzdělávání laiků, které plánuje seniorátní výbor zahájit po Velikonocích příštího roku. Kdo z vás by měl zájem, přihlaste se prosím buď v kanceláři sboru nebo e-mailem. Vzdělávání bude vždy jednu sobotu v měsíci v Brně.
  7. Nabízíme tradiční Evangelický kalendář, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč.
  8. Děkujeme všem, kteří již uhradili svůj salární příspěvek, a prosíme, aby tak učinili i další členové našeho sboru.
  9. V příloze najdete program koncertů, které se budou konat v adventním období v Červeném kostele.
  10. V  prosinci je možno uhradit předplatné časopisů na rok 2018 v ČK u br. Wolfa, v BK u br. Kolínka nebo ve farní kanceláři. Výše předplatného u časopisu Setkávání zůstává stejná, pokud by došlo k navýšení ceny u církevního tisku, dáme včas vědět.

RSS kanál

Syndikovat obsah