Zprávy ze sboru 47/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 47 (26. 11. 2017 - 2.12. 2017)
 Zprávy ze sboru 47/2017
 
1. Neděle 26.1istopadu je Poslední nedělí církevního roku. Dopoledne budou bohoslužby v obou našich kostelech v Brně, při nichž bude kázat bratr farář na text 1 Tes 2,8-11. 
2. Ve 14 hodin vás všechny zveme do sálu Václava Pokorného na tradiční odpoledne křesťanské služby.  Naším hostem bude sestra farářka Saša Jacobea a nemocniční kaplan Jan Zachoval. Sestry prosíme o donesení pečiva.
3. Celocírkevní chrámová sbírka na sociální a charitativní pomoc z minulé neděle vynesla v našem sboru 5.220 Kč a byla odeslána do ústředí. Všem dárcům děkujeme. 
4. V následujícím týdnu se vrací do služby sestra farářka. Opět se koná úterní náboženství pro školní děti, přípravka NŠ a všechny další sborové aktivity. 
5. První adventní neděli 3. prosince se budou dopoledne konat bohoslužby s vysluhováním večeře Páně a večer v 19:30 Prosincové hudební nešpory, při nichž vystoupí Dětský pěvecký sbor se skladbou Petra Ebena: Adventní mše - Missa adventuset quadragesimae. Kázat bude Štěpán Hájek a výnos dobrovolného vstupného bude věnován chráněnému bydlení Ovečka brněnské Diakonie.
Přepošlete, prosím, plakát svým známým a pozvěte je. 
6. Vychází prosincové číslo Setkávání, které je věnováno drahokamům v Bibli. Adventní úvodník napsal Štěpán Hájek. Následují zprávy o školce mládeže a ekumenické pouti. Další článek se věnuje sdílení bicyklů a pomoci Ukrajině, kterou organizuje sbor v Brně Husovicích. Představují se další presbyteři a najdete zde i vzpomínku na bratra faráře Kaluse. 
7. Nabízíme také tradiční Evangelický kalendář, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč), Hesla Jednoty bratrské (40 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč. 
8. Bienále pro Diakonii, jehož výnos podpoří pobočku střediska Diakonie ČCE v Letovicích, se koná v Blahoslavově domě ve dnech 23. -26.11. Program najdete na www.bienaleprodiakonii.cz
9. Děkujeme všem, kteří již uhradili svůj salární příspěvek, a prosíme, aby tak učinili i další členové našeho sboru. 

RSS kanál

Syndikovat obsah