Návštěva z Basileje

Jako každý lichý rok i letos jsme v Brně přivítali jedenáct členů partnerského sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Většina přijela v pátek 6. října 2017 večer z Vídně, kam přiletěli z Basileje. V sobotu ráno jsme jeli autobusem do Kroměříže. Nejdřív jsme si prohlédli Květnou zahradu. Podle vůně jsme poznávali různá koření v holandské zahradě, z kolonády byly vidět do geometrických tvarů zastřižené živé ploty. Ač zahrada je církevní, kolonáda je vyzdobena desítkami soch řeckých i římských božstev i osobností. Zaujala nás výstavka plodů starých odrůd jabloní, hrušní i dalších ovocných stromů v rotundě v centru zahrady.

Návštěva z Basileje

Po obědě na Velkém náměstí následovala prohlídka reprezentačních sálů arcibiskupského zámku, v největším z nich zasedal ústavodárný sněm v roce 1848. Pozoruhodná byla i nová a stará knihovna s veřejnou čítárnou a globusy země i oblohy. Na závěr jsme si odpočinuli ve vláčku, který projížděl podzámeckým parkem s prastarými stromy i malou zoologickou zahradou a upozorňoval nás na zajímavosti parku. Před návratem jsme zašli do kroměřížského evangelického sboru, díky za připravené bohaté občerstvení.
V neděli jsme se sešli v Červeném kostele na bohoslužby, které vedla sestra farářka Jana Hofmanová. Po křtu dvou dětí nás z kazatelny oslovil farář Michel Cornuz z Basileje. Mluvil o „Chvalozpěvu stvoření“ Františka z Assisi, který napsal na konci svého bohatého života plného zklamání. Vyzývá mocné tohoto světa k tomu, aby místo získávání výhod sloužili svým poddaným.
Během společného bohatého oběda v prostorách fary jsme přijali finanční dar na podporu zimního vaření guláše pro bezdomovce.

Návštěva z Basileje

Odpoledne jsme si prohlédli další významnou brněnskou vilu Stiasstny ve velké, skoro zámecké zahradě. Funkcionalistické dílo významného architekta Ernsta Wiesnera dokončené v roce 1929 značně poškodily požadavky na interiér paní majitelky s měšťáckým vkusem. Ještě jsme nahlédli do gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie založené královnou Eliškou Rejčkou. Obdivovali jsme i zajímavé moderní vitráže v gotických oknech.
Procházka lužáneckým parkem vedla do nepálské restaurace Golden Nepal na Kotlářské 1a, kde jsme společně ochutnávali různé indické i nepálské speciality, zajímavé chutě dokreslovalo charizmatické sklepní prostředí. V pondělí ráno hosté odjeli do Vídně.
Hosté ocenili bohatý program, který připravili manželé Matoulkovi a Olga Tydlitátová, díky také křesťanské službě za vynikající jídlo. Zajímavé a podnětné byly i večery v rodinách, kdy jsme zjistili, že naše pohledy na problémy sboru i na migraci v Evropě jsou si často velmi podobné. Jsme srdečně zváni na příští rok do Basileje.

Jan Franců

Nemohu si nechat pro sebe slova, která mi napsala Pierrette Hager hned po příjezdu z Brna domů do Bazileje, tedy 9. října večer: „tak jsme v pořádku dojeli, trochu unaveni vším, co jsme viděli a prožili, také dlouhou zpáteční cestou, ale hlavně jsme nesmírně obohaceni a nadšeni setkáním s vámi se všemi. Byla to nádherná návštěva, přátelská a harmonická atmosféra, pěkné počasí, úžasné zážitky, skvělé jídlo. Opravdu se všecko výborně povedlo a prosím, vyřiď všem našim brněnským přátelům, že jim za to ze srdce děkujeme. Obavy na obou stranách z jazykové bariéry se ukázaly zbytečné, protože dobrá vůle domluvit se jakkoli a navzájem si porozumět naprosto zvítězily. Máme ty nejkrásnější vzpomínky“.

Ludmila Marková

RSS kanál

Syndikovat obsah