Zprávy ze sboru 45/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 45 (12. 11. 2017 - 18.11. 2017) 
Zprávy ze sboru 45/2017
 
1. Neděle 12. listopadu je 22. po Trojici. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v obou našich brněnských kostelech. Kázat bude bratr farář na text 1 Tes 2,1-7.  
2. Děkujeme všem, kdo přispěli svými výrobky do Jarmarku pro radost. Výnos sbírky dosáhl 12.666 Kč a bude věnován na Domácí hospic Tabita.
3. V sobotu 11.listopadu se koná 3. zasedání 41. konventu Brněnského seniorátu. Za náš sbor se ho účastní bratři Václav Matoulek, Milan Ryšavý, Petr Zukal, Jozef Boroš a Jiří Gruber jako senior. Jednání začíná v 9 hodin a je veřejnosti přístupné. 
4. Při listopadových hudebních nešporech se pro občanské sdružení Naděje vybralo 11.103 Kč.  
5. V následujícím týdnu odpadá náboženství pro školní děti a přípravka pro NŠ, protože sestra farářka čerpá v příštích čtrnácti dnech studijní volno. Všechna ostatní setkání se však konají. 
6. Příští neděli 19.11. nám poslouží kázáním sestra farářka Olga Tydlitátová. Chrámová sbírka bude celocírkevní na sociální a charitativní pomoc. 
7. Na neděli 26.11. ve 14 hodin se připravuje tradiční odpoledne křesťanské služby.  Naším hostem bude sestra farářka Saša Jacobea a nemocniční kaplan Jan Zachoval.
8. Vyšlo listopadové číslo Setkávání, kde najdete úvodník ředitele Diakonie ČCE bratra Jana Soběslavského, zprávu o návštěvě z Basileje, skautských bohoslužbách a sjezdu mládeže. 150. výročí Červeného kostela připomínají dobové texty a fotografie. Dále je tu rozhovor se sestrou Ivou Květonovou o práci sprirituálky v Evangelické akademii. Končí čtyřdílný seriál o Vilému a Petru Vokovi. Představují se další dva brněnští presbyteři a vzpomínáme na sestry Danu Dobešovou a Miluši Kleinovou.
9. Nabízíme také Evangelický kalendář, který je věnován 100. výročí církve, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč. 
10. Bienále pro Diakonii, jehož výnos podpoří pobočku střediska Diakonie ČCE v Letovicích, se koná v Blahoslavově domě ve dnech 23. -26.11. Program najdete na www.bienaleprodiakonii.cz
11. Dobročinná aukce pro středisko Diakonie Betlém se koná v sobotu 18. listopadu od 18 hodin v Kloboukách u Brna. 
12. Děkujeme všem, kteří již uhradili svůj salární příspěvek, a prosíme, aby tak učinili i další členové našeho sboru. 

RSS kanál

Syndikovat obsah