Zprávy ze sboru 44/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 44 (5. 11. 2017 - 11.11. 2017)

 Zprávy ze sboru 44/2017

 

 1. Neděle 5. listopadu je 21. po Trojici a náš sbor bude slavit Díkčinění. Ráno budou bohoslužby v Betlémském kostele v 8:30 (zatím se tu ještě netopí) a v 10:00 v Červeném kostele. Kázat bude sestra farářka. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky „Jarmark pro radost“, jejíž výnos bude věnován na domácí hospic v Brně. Dobročinný jarmark je akce, kterou pořádáme letos poprvé a tak budeme rádi, když ji podpoříte ke zdárnému průběhu. Prosíme, abyste své rukodělné výrobky, které chcete věnovat do "prodeje" donesli pokud možno do pátku 3.11. (do 12h) na faru. V neděli budeme rádi za slané i sladké občerstvení pro společný stůl.
 2. V rámci slavnosti Díkčinění si při bohoslužbách a po nich připomeneme 150 let od otevření Červeného kostela. Na faře bude mít po společném občerstvení prezentaci, fotografie a povídání o historii Červeného kostela bratr kurátor Václav Matoulek. Naše bohoslužby tak jako před 150 lety obohatí fanfáry žesťového kvarteta z evangelické konzervatoře v Olomouci.
 3. Odpoledne ve 14:15 budou bohoslužby v Rychmanově, které vykoná bratr farář.
 4. V neděli 5. listopadu večer v  19:30 se budou konat také Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí koncertní varhaník z kostela svatého Tomáše v Lipsku společně se sólovou zpěvačkou Věrou Špičákovou. Na programu budou skladby J. S Bacha, G. F, Händla, A. Dvořáka, F. M. Bartholdyho. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a výnos koncertu bude určen občanskému sdružení Naděje v Brně.  Pozvěte prosím své přátele a pošlete jim program koncertu, který najdete v příloze.
 5. Právě vychází listopadové číslo Setkávání, kde najdete úvodník ředitele Diakonie ČCE bratra Jana Soběslavského, zprávu o návštěvě z Basileje, skautských bohoslužbách a sjezdu mládeže. 150. výročí Červeného kostela připomínají dobové texty a fotografie. Dále je tu rozhovor se sestrou Ivou Květonovou o práci sprirituálky v Evangelické akademii. Končí čtyřdílný seriál o Vilému a Petru Vokovi. Představují se další dva brněnští presbyteři a vzpomínáme na sestry Danu Dobešovou a Miluši Kleinovou.
 6. Celocírkevní chrámová sbírka na Jubilejní toleranční dar z minulé neděle vynesla 4804 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 7. Do 15. listopadu je možné se připojit individuálními dary ke sbírce na podporu práce Luterského světového svazu, který v Demokratické republice Kongo provozuje nemocnici, která pomáhá obětem sexuálního násilí.
 8. Červeném kostele je možné si zakoupit knihy, které se týkají Martina Luthera a vyšly v nedávné době.
 9. Nabízíme také tradiční Evangelický kalendář, který je věnován 100. výročí církve, příručku NKD 2018 (obojí za 110 Kč) a obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč.
 10. Do sbírky Brýle pro Afriku se v našem sboru vybralo 81 exemplářů, které byly předány Institutu celoživotního vzdělávání VFU Brno, kde zajistí jejich další dopravu na místo určení.
 11. Děkujeme všem, kteří již uhradili svůj salární příspěvek a prosíme, aby tak učinili i další členové našeho sboru. 

RSS kanál

Syndikovat obsah