Zprávy ze sboru 43/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 43 (29. 10. 2017 - 4.11. 2017)

 Zprávy ze sboru 43/2017

 

  1. Neděle 29. října je Dvacátá po Trojici. Bohoslužby budou v obvyklou dobu (pozor na změnu času) v Betlémském i Červeném kostele. Kázat bude bratr farář. V Červeném kostele bude pokřtěna sestra Michaela Káčerková, která se účastnila letošních kurzů Beta a Alfa. Celocírkevní chrámová sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar. Omlouváme se, že v Betlémském kostele stále ještě probíhá rekonstrukce plynové přípojky a proto zatím není možné kostel vytápět.
  2. Ve stejnou  neděli odpoledne ve 14:30 se koná v Břeclavi bohoslužba, při níž bude uveden v úřad nový farář sboru bratr David Najbrt.
  3. Večer v 18 hodin jsme zváni na koncert ekumenického sboru v Husově sboru na Botanické. Pozvánka je v příloze.
  4. Chrámová sbírka z minulé neděle na podporu práce Luterského světového svazu, který v Demokratické republice Kongo provozuje nemocnici, která pomáhá obětem sexuálního násilí, vynesla 16.736 Kč a je možno se k ní do 15. listopadu připojit. Všem dárcům děkujeme.
  5. Červeném kostele je možné si zakoupit knihy, které se týkají Martina Luthera a vyšly v nedávné době. Nabízíme také obrazový kalendář ČCE na rok 2018 za 50 Kč.
  6. Následující  neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky „Jarmark pro radost“, jejíž výnos bude věnován na domácí hospic v Brně. Dobročinný jarmark je akce, kterou pořádáme letos poprvé a tak budeme rádi, když ji podpoříte ke zdárnému průběhu. Prosíme, abyste své rukodělné výrobky, které chcete věnovat do "prodeje" donesli pokud možno do pátku 3.11. (do 12h) na faru. V neděli budeme rádi za slané i sladké občerstvení pro společný stůl. V rámci slavnosti díkčinění si také při bohoslužbách a po nich připomeneme 150 let od otevření Červeného kostela. Na faře po bohoslužbách a po společném občerstvení bude mít prezentaci, fotografie a povídání o historii Červeného kostela bratr kurátor.
  7. V neděli 5 listopadu večer v  19:30 se budou konat Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí koncertní varhaník z kostela svatého Tomáše v Lipsku společně se sólovou zpěvačkou Věrou Špičákovou. Na programu budou skladby J. S Bacha, G. F, Händla, A. Dvořáka, F. M. Bartholdyho. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a výnos koncertu bude určen občanskému sdružení Naděje v Brně.  Pozvěte prosím své přátele a pošlete jim program koncertu, který najdete v příloze.
  8. Následující informace jsme převzali z kanceláře Synodní rady
  9. Modlitba za domov - 11. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle se koná 28.10.2017  v rámci oslav vzniku československé republiky. Tématem je "Všechno tvořím nové". Modlitba za domov 2017 vyvrcholí koncertem skupiny HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica v komponovaném pořadu se zajímavými hosty, mezi kterými budou i představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Koncert skupiny v komponovaném pořadu bude v přímém přenosu přenášet od 15:00 hodin Česká televize na programu ČT 2. V příloze najdete podrobnější informace.
  10.  Den reformace 31.10.2017 uplyne přesně 500 let ode dne, kdy kazatel Martin Luther údajně vyvěsil na dveřích kostela v německém Wittenbergu svých 95 tezí poukazujících na tehdejší nedostatky katolické církve. To je  symbolicky považováno za začátek celoevropského reformačního hnutí. Světový lutherský svaz při této příležitosti připravuje lievstream ze šesti kontinentů, který můžete v Den reformace sledovat od 11 do 23 hodin středoevropského času na facebooku LSS, více informací najdete zde. Kdo by hledal liturgickou inspiraci pro bohoslužbu k tomuto výročí, může ji ve čtyřech světových jazycích najít zde.

RSS kanál

Syndikovat obsah