Zprávy ze sboru 42/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 42 (22. 10. 2017 - 28.10. 2017)
 Zprávy ze sboru 42/2017
 
1. Neděle 22. října je Devatenáctá po svaté Trojici. V našem sboru se v 10:00 budou konat v Červeném kostele ekumenické bohoslužby k 500. výročí reformace se zpívanou  luterskou liturgií. Naším kazatelem bude superintendent ECAV bratr Marián Čop. Bude vysluhována svatá večeře Páně a zpívat bude Cantate Domino.
2. Chrámová sbírka bude na návrh synodní rady určena na podporu práce Luterského světového svazu, který v Demokratické republice Kongo provozuje nemocnici, která pomáhá obětem sexuálního násilí, které je na východě Konga používáno jako systematická válečná zbraň. Nemocnice nabízí kromě lékařské pomoci také pomoci psychologickou, sociální, právní, vzdělávací a ekonomickou, aby ženám - obětem umožnila nový začátek.
3. V kostele bude možné zakoupit si knihy, které se týkají Martina Luthera a vyšly v nedávné době. Pro děti bude jako obvykle připravena nedělní škola.
4. Bohoslužby v Betlémském kostele se tuto neděli nekonají. 
5. V neděli 22. října ve 14 hodin budou v Rychmanově děkovné bohoslužby za ukončení oprav střechy místního evangelického kostela. Shromáždění pozdraví starosta obce ThDr. Jan Hradil. Při ekumenické bohoslužbě poslouží slovem a svátostí Večeře Páně bratr farář Jiří Gruber a sestra farářka Iveta Hušková z CČSH.  
6. V neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky "Jarmark pro radost", jejíž výnos bude věnován na domácí hospic v Brně. Pokud byste rádi sbírku podpořili, můžete dodat své rukodělné výrobky nebo občerstvení. Budeme rádi, když dáte dopředu vědět sestře farářce nebo sestře Dagmar Vtípilové. Připomeneme si také 150. výročí otevření Červeného kostela.
7. V neděli 5 listopadu večer v  19:30 se budou konat Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí koncertní varhaník z kostela svatého Tomáše v Lipsku společně se sólovou zpěvačkou Věrou Špičákovou. Na programu budou skladby J. S Bacha, G. F, Händla, A. Dvořáka, F. M. Bartholdyho. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a výnos koncertu bude určen občanskému sdružení Naděje v Brně.  Pozvěte prosím své přátele a pošlete jim program koncertu, který najdete v příloze. 

RSS kanál

Syndikovat obsah