Zprávy ze sboru 41/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 41 (15. 10. 2017 - 21.10. 2017)

 Zprávy ze sboru 41/2017

 

  1. Neděle 15.10. je Osmnáctá po Trojici. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v Betlémském i Červeném kostele a kázat bude bratr farář. 
  2. Večer v 18 hodin se koná v Blahoslavově domě Hudební nešpor k 25. výročí uvedení nových varhan. Na programu jsou Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Jiřího Miroslava Procházky a Martina Jakubíčka a varhanní improvizace.
  3. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu návštěvy z našeho partnerského sboru v Basileji.
  4. V sobotu 14. října se koná ekumenická pouť z Brna do Nosislavi. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce.
  5. Během následujícího týdne se konají všechna pravidelná setkání pro děti, mládež a dospělé.V pondělí 16.10. bude farní kancelář zavřená z důvodů dovolené.
  6. V příloze najdete Slovo synodu naší církve k blížícím se volbám.
  7. Příští neděli 22. října v 10:00 se budou konat v Červeném kostele ekumenické bohoslužby k 500. výročí reformace se zpívanou  luterskou liturgií. Našim kazatelem bude superintendent ECAV bratr Marián Čop. Bude vysluhována svatá večeře Páně a zpívat bude Cantate Domino. 
  8. Ve stejnou neděli 22. října ve 14 hodin budou v Rychmanově děkovné bohoslužby za ukončení oprav střechy místního evangelického kostela.
  9. V neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky „Jarmark pro radost“, jejíž výnos bude věnován na domácí hospic v Brně. Pokud byste rádi sbírku podpořili, můžete dodat své rukodělné výrobky nebo občerstvení. Budeme rádi, když dáte dopředu vědět sestře farářce nebo sestře Dagmar Vtípilové. Připomeneme si také 150. výročí otevření Červeného kostela.
  10. Brýle pro Afriku. Ve farní kanceláři (sestře Slávce Járové) je možné do 15.10. odevzdat nepoužívané dioptrické brýle, které mohou znovu posloužit lidem v Africe.

RSS kanál

Syndikovat obsah