Zprávy ze sboru 40/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 40 (8. 10. 2017 - 14.10. 2017)
 Zprávy ze sboru 40/2017
 
1. Neděle 8.10. je Sedmnáctá po Trojici. Při bohoslužbách v 8:30 v Betlémském kostele bude kázat bratr farář Jiří Gruber a v Červeném kostele bude v 10:00 naším hostem bratr Michel Cornuz z Basileje. 
2. O tomto víkendu bude v našem sboru návštěva z partnerského sboru v Basileji. V sobotu 7. října pojedeme s našimi hosty autobusem společně na výlet do Kroměříže. Kdo by měl ještě zájem se připojit, je srdečně zván. Odjezd v 8:45 od Fakulty sociálních studií. Přihlášky v kanceláři. Přihlašujte se též na společný nedělní oběd na faře. Ochotné sestry (i bratry) prosíme o donesení pečiva ke kávě.
3. Během týdne se konají všechna pravidelná setkání pro děti, mládež a dospělé. V pondělí 9.10. se koná pravidelná schůze staršovstva a ve středu byly zahájeny kurzy Alfa. 
4. Vyšlo říjnové číslo sborového časopisu Setkávání s rozšířeným obsahem a zprávami z prázdninových akcí. Titulky dalších článků jsou: Kdo je v Brně DOMA?, Kámen v Bibli, Od pestrých přes váhavé k věrným, Vilém a Petr Vok z Rožumberka.
5. V příloze najdete Slovo synodu naší církve k blížícím se volbám a přehled koncertů, které se v říjnu konají v Červeném kostele. 
6. V sobotu 14. října se můžete zúčastnit ekumenické pouti z Brna do Nosislavi. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce. Trasa byla zkrácena na 18 km. Protože potřebujeme přibližně vědět, kolik nás půjde, dejte nám, prosíme, vědět, kdo se chystáte. 
7. Na neděli 22. října v 10:00 se připravují do Červeného kostela ekumenické bohoslužby k 500. výročí reformace s luterskou liturgií. Našim kazatelem bude superintendent ECAV bratr Marián Čop.
8. Ve stejnou neděli 22. října ve 14 hodin budou v Rychmanově děkovné bohoslužby za ukončení oprav střechy místního evangelického kostela. 
9. V neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky "Jarmark pro radost". Pokud byste rádi sbírku podpořili, můžete dodat své rukodělné výrobky nebo občerstvení. Budeme rádi, když dáte dopředu vědět sestře farářce nebo sestře Dagmar Vtípilové. Připomeneme si také 150. výročí otevření Červeného kostela.
10. Brýle pro Afriku. Ve farní kanceláři (sestře Slávce Járové) je možné do 15.10. odevzdat nepoužívané dioptrické brýle, které mohou znovu posloužit lidem v Africe.
11. Diakonie ČCE pořádá v rámci projektu DOMA v pátek 6.10. Fríshop (Královopolská 74) a v pátek 13:10. Šicí dílnu v Blahoslavově domě od 16 hodin. Více o projektu DOMA na www.doma.diakonie.cz

RSS kanál

Syndikovat obsah