Zprávy ze sboru 39/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 39 (1. 10. 2017 - 7.10. 2017)

 Zprávy ze sboru 39/2017

 

 1. Neděle 1. října je Šestnáctá po Trojici. Bohoslužby budou v 8:30 v Betlémském a v 10:00 v Červeném kostele. Kázat bude bratr farář Jaroslav Vítek. Odpoledne budou čtené bohoslužby v Rychmanově. Bratr farář Jiří Gruber bude kázat ve sboru v Kateřinicích a sestra farářka Jana Hofmanová ve Šternberku.
 2. Po bohoslužbách svolává br. kurátor Václav Matoulek na faru Opletalova organizační schůzku těch, kdo pomohou s  přípravou návštěvy z Basileje.
 3. V neděli večer v 19:30 vás zveme na říjnové hudební nešpory, při nichž zpívá Brno Gospel Choir. Káže sestra farářka Jana Hofmanová a výtěžek půjde na hospic sv. Alžběty v Brně.
 4. Příští neděli 8.10. budou v 8:30 bohoslužby v Betlémském kostele, kde bude kázat bratr farář Jiří Gruber a v Červeném kostele bude naším hostem bratr Michle Coprunuz z Basileje.
 5. Během týdne se konají všechna pravidelná setkání pro děti, mládež a dospělé.
 6. Ve středu 4. října v 18 hodin začínají v našem sboru opět kurzy Alfa. Prosíme vás, abyste k těmto kurzům pozvali své známé, kteří by se chtěli seznámit se základy křesťanství.
 7. Vyšlo říjnové číslo sborového časopisu Setkávání s rozšířeným obsahem a zprávami z prázdninových akcí. Titulky dalších článků jsou: Kdo je v Brně DOMA?, Kámen v Bibli, Od pestrých přes váhavé k věrným, Vilém a Petr Vok z Rožumberka.
 8. Ve dnech 6. – 8. října očekává náš sbor návštěvu z partnerského sboru v Basileji. Kdo by se ještě mohl zapojit do příprav a poskytnout nocleh, nechť se, prosíme, přihlásí bratru kurátorovi nebo sestře farářce a zúčastní se organizační schůzky 1.10. V sobotu 7. října pojedeme s našimi hosty autobusem společně na výlet do Kroměříže. Kdo by měl zájem se připojit, je srdečně zván. Přihlášky v kanceláři. Přihlašujte se též na společný nedělní oběd na faře. Ochotné sestry (i bratry) prosíme o donesení pečiva ke kávě.
 9. V sobotu 14. října se můžete zúčastnit ekumenické pouti z Brna do Nosislavi. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce. Protože potřebujeme přibližně vědět, kolik nás půjde, dejte nám, prosíme, vědět, kdo o účasti uvažujete.
 10. Na neděli 22. října v 10:00 se připravují do Červeného kostela ekumenické bohoslužby k 500. výročí reformace s luterskou liturgií. Našim kazatelem bude superintendent ECAV bratr Marián Čop.
 11.  Ve stejnou neděli 22. října ve 14 hodin budou v Rychmanově děkovné bohoslužby za ukončení oprav střechy místního evangelického kostela.
 12. V neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky „Jarmark pro radost“. Pokud byste rádi sbírku podpořili, můžete dodat své rukodělné výrobky nebo občerstvení. Budeme rádi, když dáte dopředu vědět sestře farářce nebo sestře Dagmar Vtípilové. Připomeneme si také 150. výročí otevření Červeného kostela.
 13. Brýle pro Afriku. Ve farní kanceláři (sestře Slávce Járové) je možné do 15.10. odevzdat nepoužívané dioptrické brýle, které mohou znovu posloužit lidem v Africe.
 14. Studentka dějin umění na MU, evangelička, hledá podnájem v Brně od října do prosince tohoto roku. Mladý pracující pár z křesťanského prostředí (se dvěma kočkami) hledá v Brně byt 2+1 od ledna/ února 2018. Kontakty jsou k dispozici v kanceláři.

RSS kanál

Syndikovat obsah