Zprávy ze sboru 38/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 38 (24. 9. 2017 - 30.9. 2017)

 Zprávy ze sboru 38/2017

 

 1. Neděle 24. září je Patnáctá po Trojici. Bohoslužby budou v 8:30 v Betlémském a v 10:00 v Červeném kostele. Kázat bude sestra farářka. V Červeném kostele se budou na bohoslužbách podílet skauti při příležitosti tradiční skautské neděle. V jejím rámci bude možné se na místě přihlásit ke společnému obědu na faře a odpoledne od 14 hodin jsme zváni na povídání Anežky Rybárikové o její službě v africkém sirotčinci v Tanzanii.
 2. Během týdne se konají všechna pravidelná setkání pro děti, mládež a dospělé s výjimkou čtvrtka, kdy je státní svátek.
 3.  Pokud byste rádi přihlásili své dítě do konfirmační přípravy a dosud jste tak neučinili, dejte, prosíme, vědět na faru (spolu s informací o časových možnostech). Konfirmační příprava začne až podle počtu přihlášených a po domluvě se zájemci.
 4. Právě vychází říjnové číslo sborového časopisu Setkávání s rozšířeným obsahem a zprávami z prázdninových akcí.
 5. V příloze je plakát na říjnové nešpory (1. října Brno Gospel Choir) v Červeném kostele. Prosíme, abyste ho rozšířili mezi své přátele a známé. Výtěžek půjde na hospic sv. Alžběty v Brně.
 6. Ve středu 4. října v 18 hodin začnou v našem sboru opět kurzy Alfa. Hledáme spolupracovníky, kteří by se mohli zapojit do jejich přípravy (hlaste se bratru Janu Oukropcovi nebo v kanceláři), a prosíme vás, abyste k těmto kurzům pozvali své známé, kteří by se chtěli seznámit se základy křesťanství.
 7. Ve dnech 6. – 8. října očekává náš sbor návštěvu z partnerského sboru v Basileji. Kdo by se mohl zapojit do příprav a poskytnout nocleh, nechť se, prosíme, přihlásí bratru kurátorovi nebo sestře farářce. V sobotu 7. října pojedeme s našimi hosty autobusem společně na výlet do Kroměříže. Kdo by měl zájem se připojit, je srdečně zván. Přihlášky v kanceláři. Kdo má zájem zúčastnit se společného nedělního oběda na faře, hlaste se v kanceláři.
 8. V sobotu 14. října se můžete zúčastnit ekumenické pouti z Brna do Nosislavi. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce. Protože potřebujeme přibližně vědět, kolik nás půjde, dejte nám, prosíme, vědět, kdo o účasti uvažujete.
 9. V neděli 5. listopadu bude náš sbor slavit Slavnost Díkčinění. V rámci této slavnosti vás po bohoslužbách s Večeří Páně zveme na faru, kde bude občerstvení a možnost přispět do dobročinné sbírky „Jarmark pro radost“. Pokud byste rádi sbírku podpořili, můžete dodat své rukodělné výrobky nebo občerstvení. Budeme rádi, když dáte dopředu vědět sestře farářce nebo sestře Dagmar Vtípilové. Připomeneme si také 150. výročí otevření Červeného kostela.
 10. Brýle pro Afriku. Ve farní kanceláři (sestře Slávce Járové) je možné do 15.10. odevzdat nepoužívané dioptrické brýle, které mohou znovu posloužit lidem v Africe.
 11. Studentka dějin umění na MU, evangelička, hledá podnájem v Brně od října do prosince tohoto roku. Mladý pracující pár z křesťanského prostředí (se dvěma kočkami) hledá v Brně byt 2+1 od ledna/ února 2018. Kontakty jsou k dispozici v kanceláři.

RSS kanál

Syndikovat obsah