Zpávy ze sboru 23/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 23 (11. 6. 2017 - 17. 6. 2017)

Zprávy ze sboru 23/2017

 1.  Zveme Vás ke společnému slavení Neděle svaté Trojice. Bohoslužby 11. června budou Betlémském kostele (8:30 hod., předsedá Olga Tydlitátová) a v Červeném kostele (10:00 hod., předsedá Jaroslav Vítek). 
 2. Při bohoslužbách v Betlémském kostele bude pokřtěn David Šmérek. 
 3. V pondělí 12. června od 18:30 hod. se ke své pravidelné schůzi sejde staršovstvo.
 4. Školní děti a předškolní děti („Ovečky“) se v následujících týdnech až do konce prázdnin již scházet nebudou. Těšíme se na ně opět na podzim. Stejně tak se již nekoná biblická hodina pro dospělé a znovu začne až v září. 
 5. Schůzka učitelů NŠ bude jako obvykle v úterý od 19 hod. Kavárnička bude od 15 hod. ve středu. Mládež se ve středu sejde od 18 hod. podle vlastní domluvy. Ve čtvrtek 15. 6. od 9:30 hod. srdečně zveme na Klub otevřených dveří (rodiče/prarodiče s nejmenšími dětmi).   
 6. Bratr farář Jiří Gruber je po lékařském zákroku již v domácím ošetřování a prozatím zůstává v pracovní neschopnosti alespoň do konce června. Pamatujme na něj ve svých modlitbách. Po dobu jeho pracovní neschopnosti jej zastupuje sestra farářka. Bratr farář vyřizuje pozdravy a děkuje Vám všem, kteří na něho myslíte, píšete mu a modlíte se za něho a velmi si Vaší podpory a lásky váží.  
 7. Dne 5. června převzala firma OSS BRNO, s r.o. staveniště na Pellicově ulici a v nejbližších týdnech by měly začít práce na rekonstrukci a přístavbě fary na Pellicově ulici. Bohoslužby se budou v Betlémském kostele konat v červnu podle obvyklého sborového rozvrhu. Je možné, že parkování u kostela bude omezeno a bude možné pouze v neděli.    
 8. pátek 9. června se koná Noc kostelů. Program Noci kostelů v brněnských sborech ČCE naleznete v aktuálním časopise Setkávání (č.6). Společné ekumenické zahájení Noci kostelů proběhne v 17:30 hod. v prostorách Bratrské Jednoty Baptistů, Smetanova ul. 
 9. V rámci Noci kostelů je v Červeném kostele k vidění mimo jiné výstava Reformace v Českých zemích, která se bude v průběhu týdne přesouvat na další výstavní místo (viz příloha).   
 10. Sbírka na Diakonii v našem sboru činila: 9.029 Kč. Za Vaše dary děkujeme.  
 11. Náš sbor jako každý rok pořádá týdenní pobyt na Blažkově. Letos to bude ve dnech 5. - 12. srpna. Přihlaste se, prosíme, co nejdříve.
 12. Na náš sbor se obrátilo několik tazatelů, kteří shání ubytování pro své děti, které půjdou na podzim studovat do Brna. Kurátor evangelického sboru z Vysočiny hledá ubytování pro dvě studentky. Pro svou dceru hledá ubytování také jeden z našich bratrů farářů. Pokud byste o možnosti ubytování věděli, můžete dát vědět ve farní kanceláři.
 13. Stále ještě je možné přihlásit se na některý z letních pobytů pořádaných naší církví na https://prihlasky.srcce.cz/leto-2017

 

RSS kanál

Syndikovat obsah