Zprávy ze sboru 20/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 20 (21. 5. 2017 - 27. 5. 2017)

 Zprávy ze sboru 20/2017

 

  1. Neděle 21. května se nazývá Rogate. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v Betlémském a Červeném kostele a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude sestra farářka.
  2. Ve čtvrtek 25. května. je Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby se konají na faře Opletalova v 17 hodin. Kázat bude bratr farář Jaroslav Vítek.
  3. sobotu 20. května od 18 do 24 hodin se náš sbor účastní Brněnské muzejní noci. Program, který bude v Červeném kostele, najdete v příloze. Upozorňujeme zejména na pořad o Martinu Lutherovi, krátká videa o životě našeho sboru a uvedení výstavy o dřevěných kostelech na Slovensku.
  4. V Červeném kostele je nyní instalována výstava věnovaná dřevěným kostelům na Slovensku, kterou nám na Brněnskou muzejní noc zapůjčil Státní památkový ústav v Bratislavě. Výstava zde bude pouze do této neděle. Ze souboru asi 60 zachovaných dřevěných kostelů na Slovensku nás zaujme zejména pět artikulárních kostelů z 18. století, v nichž se směli shromažďovat evangelíci v Uhrách před vydáním Tolerančního patentu.
  5. Během týdne bude obvyklý sborový program pro děti, mládež a dospělé.
  6. Probíhá sbírka darů na Jeronymovu jednotu. Ke sbírce je možné se připojit do konce května – v kostele po bohoslužbách nebo v kanceláři sboru. Dosud jsme vybrali 26.400 Kč.
  7. Na radnici městské části Brno - Řečkovice, Palackého nám. 11 je nyní k vidění výstava Morava tolerantní, kterou tam zapůjčil náš sbor. Výstava zde bude do konce srpna. Upozorněte na to, prosím, své přátele.
  8. Náš sbor jako každý rok pořádá týdenní pobyt na Blažkově. Letos to bude ve dnech 5.-12. srpna. Zatím jsou ještě volná místa. Přihlaste se, prosíme, co nejdříve.
  9. Nabízíme květnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní straně je obraz stromu ve větru a uvnitř najdete řadu dalších zajímavých článků ze života našich sborů i k aktuálním otázkám dneška.
  10. Příští neděli 28. května se koná v Nosislavi seniorátní neděle věnovaná letošnímu výročí reformace. Podrobný program, na němž se podílí většina poradních odborů seniorátu, je v příloze.
  11. Ve čtvrtek 1. června v 17 hodin se koná beseda s bratrem architektem Davidem Vávrou, který nám představí své kresby.
  12. Diakonie ČCE zahájila projekt DOMA (Diakonie otevírá možnosti azylantům). Koordinátor projektu Tomáš Laušman chystá v nejbližších dnech výlet do brněnské ZOO pro dvě rodiny s dětmi, které se do Brna přistěhovaly z Čečenska a Ruska. Pokud byste se rádi přidali a s rodinami se seznámili, obraťte se přímo na Mgr.Tomáše Laušmana (tomas.lausman@diakonie.cz, 730 195 077) nebo na sestru farářku. Nabízí se možnost, že Diakonie proplatí vstupné všem dětem (podle počtu zájemců). Pokud byste se rádi zapojili jako dobrovolníci např. tím, že si budete s cizinci česky povídat, inzerát naleznete v příloze. V rámci Kavárničky 7. 6. od 16h bude pan Magomed Ashev vyprávět o tom jak se žije v Čečensku a Ingušsku, jste srdečně zváni.
  13. Obrátil se na nás student teologie a kandidát služby v církvi Jan Lavický s prosbou o pomoc při diplomové práci. Pokud byste mu rádi pomohli a vyplnili dotazník "Postoj členů ČCE k aktuálním společensko-etickým otázkám", naleznete jej zde: https://www.survio.com/survey/d/V6L6A4V1K7B7K3P7E

RSS kanál

Syndikovat obsah