Zprávy ze sboru 19/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 19 (14. 5. 2017 - 20. 5. 2017)
 Zprávy ze sboru 19/2017
 
1. Neděle 14. května se nazývá Cantate. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v Betlémském a Červeném kostele. Kázat bude bratr farář Jiří Gruber na text osmého blahoslavenství: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně Mt 5,11. Pokřtěn bude Matouš Kadlec.
2. Odpoledne v 15 hodin se koná ve sboru ve Veselí ordinace dvou výpomocných kazatelů, kterými se stanou bratři Miloš Dědič a Boris Tančev.
3. V sobotu 20. května od 18 do 24 hodin se náš sbor účastní Brněnské muzejní noci. Program, který bude v Červeném kostele, najdete v příloze. Děkujeme všem bratřím a sestrám, kteří se zapojili do pořadatelské služby. Příprava kostela proběhne v úterý 16. května v 17 hodin.
4. V Červeném kostele je nyní instalována výstava věnovaná dřevěným kostelům na Slovensku, kterou nám na Brněnskou muzejní noc zapůjčil Státní památkový ústav v Bratislavě. Výstava zde bude pouze do 25. května. Ze souboru asi 60 zachovaných dřevěných kostelů na Slovensku nás zaujme zejména pět artikulárních kostelů z 18. století, v nichž se směli shromažďovat evangelíci v Uhrách před vydáním Tolerančního patentu.
5. Během týdne bude obvyklý sborový program pro děti, mládež a dospělé.
6. Sbírka darů na Jeronymovu jednotu v našem sboru zatím vynesla 17.300 Kč. Ke sbírce je možné se připojit do konce května - v kostele po bohoslužbách nebo v kanceláři sboru.
7. Ve středu 17. května v 18 hodin se koná na radnici městské části Brno Řečkovice, Palackého nám. 11 vernisáž výstavy Morava tolerantní, kterou tam zapůjčil náš sbor. Za autory výstavy promluví Jiří Gruber a zazpívá pěvecký sbor ze Silůvek. Výstava zde bude do konce srpna. Upozorněte na to, prosím, své přátele.
8. Náš sbor jako každý rok pořádá týdenní pobyt na Blažkově. Letos to bude ve dnech 5.-12. srpna. Zatím jsou ještě volná místa. Přihlaste se, prosíme, co nejdříve.
9. Nabízíme květnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní straně je obraz stromu ve větru a uvnitř najdete řadu dalších zajímavých článků ze života našich sborů i k aktuálním otázkám dneška.
10. V neděli 28. května se v Nosislavi koná seniorátní neděle věnovaná letošnímu výročí reformace.
11. Ve čtvrtek 1. června v 17 hodin připravuje náš sbor besedu s bratrem architektem Davidem Vávrou, který nám představí své fotografie.
12. Diakonie ČCE zahájila projekt DOMA (Diakonie otevírá možnosti azylantům). Koordinátor projektu Tomáš Laušman chystá v nejbližších dnech výlet do brněnské ZOO pro dvě rodiny s dětmi, které se do Brna přistěhovaly z Čečenska a Ruska. Pokud byste se rádi přidali a s rodinami se seznámili, obraťte se přímo na Mgr.Tomáše Laušmana (tomas.lausman@diakonie.cz, 730 195 077) nebo na sestru farářku. Nabízí se možnost, že Diakonie proplatí vstupné všem dětem (podle počtu zájemců). Pokud byste se rádi zapojili jako dobrovolníci např. tím, že si budete s cizinci česky povídat, inzerát naleznete v příloze. V rámci Kavárničky 7. 6. od 1 6h bude pan Magomed Ashev vyprávět o tom jak se žije v Čečensku a Ingušsku, jste srdečně zváni.
13. Obrátil se na nás student teologie a kandidát služby v církvi Jan Lavický s prosbou o pomoc při diplomové práci. Pokud byste mu rádi pomohli a vyplnili dotazník "Postoj členů ČCE k aktuálním společensko-etickým otázkám", naleznete jej zde: https://www.survio.com/survey/d/V6L6A4V1K7B7K3P7E

RSS kanál

Syndikovat obsah