Zprávy ze sboru 17/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 17 (30. 4. 2017 - 6. 5. 2017)

 Zprávy ze sboru 17/2017

 

 1. Neděle 30. dubna je Třetí velikonoční. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v Betlémském, Červeném a odpoledne také v rychmanovském kostele. Pokřtěny budou Viktoria Šlesinger a Sofie Gänsdorferová. Bratr farář bude kázat na sedmé blahoslavenství: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni syny Božími.
 2. Během týden bude obvyklý sborový program pro děti, mládež a dospělé. Ve čtvrtek se dopoledne sejde klub otevřených dveří pro matky s dětmi.
 3. Sbírka na Hlavní dar lásky z Velikonoční neděle určená na rekonstrukci sborového domu v Havlíčkově Brodě vynesla v našem sboru 12.602 Kč. Nyní probíhá sbírka darů Jeronymovy jednoty, kterou využívají sbory, které podnikají větší stavební akce. Své dary můžete odevzdávat každou neděli při bohoslužbách v kostele nebo ve všedních dnech v kanceláři sboru do konce května.
 4. Náš sbor jako každý rok pořádá týdenní pobyt na Blažkově. Letos to bude ve dnech 5.-12. srpna. Zatím je přihlášeno poměrně málo lidí. Kdo tedy zvažujete a plánujete svou účast, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.
 5. Právě vychází nové květnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní straně je obraz stromu ve větru a uvnitř najdete řadu zajímavých článků
 6. V příštím týdnu bude v Červeném kostele instalována výstava věnovaná dřevěným kostelům na Slovensku, kterou nám na Brněnskou muzejní noc zapůjčil památkový ústav v Bratislavě.
 7. Příští neděli 7. května bude v našem sboru kázat bratr farář Jaroslav Vítek a večer se konají Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž bude zpívat pěvecký sbor Vox Iuvenalis a výtěžek koncertu bude věnován Handicap klubu Brno. V příloze je uveden program koncertu. Prosíme, pozvěte své přátele a známé.
 8. Sestra farářka bude mít od 3. do 9. května dovolenou.
 9.   Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Evangelické akademie v Brně najdete v příloze.
 10. V našem středisku na Blažkově se koná od 5. do 8. května brigáda, při které se bude kopat kanalizace, hrabat listí a uklízet chatky po zimě. Je možno přijet i na jeden den. Hlaste se u Petra Sochy: petrsocha@email.cz
 11. V příloze posíláme pozvánky na dvě seniorátní akce: ve sboru ve Veselí bude 14. května v 15 hodin ordinace dvou výpomocných kazatelů a v neděli 28. května se v Nosislavi koná seniorátní neděle věnovaná letošnímu výročí reformace.

RSS kanál

Syndikovat obsah