Zprávy ze sboru 15/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 15 (16. 4. 2017 - 22. 4. 2017)

 Zprávy ze sboru 15/2017

 

  1. Milé sestry a milí bratři. Vstoupili jsme do pašijového týdne, a proto vám chceme popřát klidné prožití velikonočních svátků a zveme vás všechny ke společnému slavení Kristovy oběti a vzkříšení.
  2. Bohoslužby v našem sboru budou:

13.4.    Zelený čtvrtek            19:00   Červený kostel              čtení pašijí, VP

14.4.    Velký pátek                  8:30   Betlémský kostel         Jiří Gruber, VP

                                               10:00   Červený kostel            Jiří Gruber, VP

                                               17:00   Rychmanov                 Jiří Gruber, VP

16.4.    Neděle velikonoční       8:30   Betlémský kostel         Jana Hofmanová, VP

                                               10:00   Červený kostel             Jana Hofmanová, VP

                                               17:00   Rychmanov                 Jana Hofmanová, VP

17.4.    Pondělí velikonoční      9:00   Betlémský kostel         Jaroslav Vítek

 3. Na schůzi staršovstva 10. dubna byli znovu zvoleni kurátorem našeho sboru bratr Václav Matoulek a místokurátorem bratr Milan Ryšavý. Pověření poloviny nově zvoleného staršovstva, které vykoná seniorátní kurátor bratra Miroslav Maňák, bude v neděli 23. dubna v Červeném kostele v 10 hodin.

4. Náš sbor jako každý rok pořádá týdenní pobyt na Blažkově. Letos to bude ve dnech 5.-12. srpna. Zatím je přihlášeno poměrně málo lidí. Kdo tedy zvažujete a plánujete svou účast, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.

5. V Červeném kostele skončila dlouhodobá výstava obrazových korouhví bratra Karla Rechlíka a místo ní nám byly zapůjčeny dvě korouhve s tvářemi proroků od téhož autora.

6. Při Postní sbírce na pomoc lidem v uprchlických táborech v Barmě, kterou organizuje naše Diakonie ve spolupráci se svazem luterských církví, bylo v našem sboru vybráno 12.232 Kč a sbírka byla odeslána. Při dubnových hudebních nešporech bylo vybráno pro středisko Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna 12.769 Kč. Všem dárcům děkujeme.

7. Na Velikonoční neděli proběhne sbírka na Hlavní dar lásky, který je určen na rekonstrukci sborového domu v Havlíčkově Brodě (viz příloha). Po ní bude následovat tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty, kterou využívají sbory, které podnikají větší stavební akce. Své dary můžete odevzdat každou neděli při bohoslužbách v kostele nebo ve všedních dnech v kanceláři sboru do konce května.

8. Kdo z vás by mohl pomoci při pořadatelské službě na Brněnské muzejní noci (20. května 18-24 hod) a Noci kostelů (9. června 18-20 hod), prosíme, přijďte ve středu 19. dubna v 18 hodin, kdy budeme obě akce plánovat.

9.      povelikonončím týdnu bude obvyklý sborový program. Konají se všechny pravidelné aktivity pro děti, mládež a dospělé. Skončil středeční kurz Beta a v říjnu ho opět vystřídá kurz Alfa.

10.  Nabízíme dubnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní stránce najdete obraz hořícího keře.

11.  Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Evangelické akademie v Brně najdete v příloze.

RSS kanál

Syndikovat obsah