Zprávy ze sboru 13/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 13 (2. 4. 2017 - 8. 4. 2017)

 Zprávy ze sboru 13/2017

 

  1. Neděle 2. dubna je Pátá neděle postní. Dopolední bohoslužby v Betlémském a Červeném kostele vykoná bratr farář Jaroslav Vítek a odpolední v Rychmanově bratr farář Jiří Šimsa.
  2. V neděli večer v 19:30 vystoupí v našem sboru v rámci Hudebních nešpor v Červeném kostele hudební skupinu OBOROH. Na programu budou pašijové písně a žalmy. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a výnos dobrovolného vstupného bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Plakát je v příloze a prosíme vás o jeho rozšíření.
  3. neděli 2. dubna v 15 hodin jsme také zváni na Ekumenickou bohoslužbu k 500. výročí reformace, kterou pořádá církevní sbor ECAV v Brně za účasti superintendenta Mariána Čopa a představitelů místních církví. Bohoslužba se koná v kostele CČSH, Svatopluka Čecha 35a.
  4. Minulou neděli se konalo výroční sborové shromáždění, které kromě schválení výroční zprávy staršovstva, hospodaření roku 2016 a rozpočtu na rok 2017 zvolilo v opakované volbě prvním farářem bratra Jiřího Grubera na další funkční období 2018-2020 (119 hlasů pro, 1 proti, 6 se zdrželo) a provedlo volbu poloviny staršovstva a jeho náhradníků. Do staršovstva byli zvoleni tito bratři a sestry (podle počtu obdržených hlasů): Václav Matoulek, Jakub Ventruba, Kristina Hellerová, Miroslava Priknerová, Jakub Marek, Jan Soběslavský, Eliška Sedláčková, Pavel Wolf           a Jozef Boroš. Jako náhradníci byli zvoleni: Pavla Vokřínková, Pavel Vojtíšek, Pavel Janeček, a David Mikolášek. Členy staršovstva zůstávají z minulé volby: Stanislav Dvořák, Pavel Bureš, Jiří Popelář, Milan Ryšavý, Dušan Sedláček, Jan Sypták, Dagmar Vtípilová, Petr Zukal a Lydie Pospíšilová. Děkujeme všem, kandidátům, kteří byli ochotni volbu přijmout, a těšíme se na dobrou spolupráci dosavadních i nově zvolených.
  5. Slib nově zvolených členů staršovstva včetně náhradníků bude v neděli 23. dubna a volba kurátora v pondělí 10. dubna.
  6. V Červeném kostele skončila dlouhodobá výstava obrazových korouhví bratra Karla Rechlíka a místo ní nám byly zapůjčeny dvě korouhve s tvářemi proroků od téhož autora.
  7. Na postní sbírku na pomoc dětem a dospělým v uprchlických táborech v Barmě na podporu vzdělávání a rozvoj zemědělství, kterou organizuje naše Diakonie ve spolupráci se svazem luterských církví, bylo v našem sboru zatím vybráno 11. tisíc Kč. Ke sbírce je možné se připojit individuálními dary do 10. dubna.
  8. následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Konají se všechny pravidelné aktivity pro děti, mládež a dospělé.
  9. V neděli 10 dubna bude kázat sestra farářka a pokřtěna bude Eva, druhé dítě manželů Dobrovodských.
  10. Nabízíme dubnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní stránce najdete obraz hořícího keře.

RSS kanál

Syndikovat obsah