Zprávy ze sboru 12/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 12 (26. 3. 2017 - 1. 4. 2017)

 Zprávy ze sboru 12/2017

 

  1. Neděle 26. března je Čtvrtá postní. V našem sboru budou pouze jedny bohoslužby v 10 hodin ( pozor na letní čas !) v sále Václava Pokorného na Opletalové 6, při nichž bude kázat sestra farářka. V jejich rámci se bude konat výroční sborové shromáždění, jehož součástí je volba poloviny staršovstva našeho sboru a opakovaná volba bratra Jiřího Grubera za prvního faráře našeho sboru na období 2018-2020. Pokud se v 10 hodin nesejde potřebná nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, bude volba provedena po půlhodině za každého počtu přítomných. Kdo se nemůže tohoto volebního shromáždění zúčastnit, může požádat o volbu na dálku a provést ji v kanceláři (nejpozději do pátku 24.3. 2017 do 12 hodin).
  2. V příloze najdete opravenou výroční zprávu včetně výsledků hospodaření roku 2016 a rozpočtu na rok 2017, kterou staršovstvo předkládá sborovému shromáždění ke schválení, a kandidátku voleb do staršovstva. Ve farní kanceláři jsou seznamy hlasovných členů, kde si můžete zkontrolovat, zda jste evidováni jako členové sboru, a případně zjednat nápravu.
  3. neděli 26.3. v 18 hodin večer jsme zváni do Blahoslavova domu na Hudební nešpor, při němž na varhany zahraje Ondřej Horňas a nešporním kázáním poslouží bratr farář Martin Horák.
  4. Postní chrámová sbírka na pomoc dětem a dospělým v uprchlických táborech v Barmě, kterou organizuje naše Diakonie ve spolupráci se svazem luterských církví, na vzdělávání a podporu zemědělství vynesla v neděli 19.3. částku 7.932 Kč. Ke sbírce je možné se připojit individuálními dary do 10. dubna.
  5.  následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Konají se všechny pravidelné aktivity pro děti, mládež a dospělé.
  6.   Právě vychází dubnové číslo časopisu Setkávání, na jehož titulní stránce najdeme obraz hořícího keře.
  7. Příští neděli 2. dubna bude v našem sboru kázat bratr farář Jaroslav Vítek a v Rychmanově bratr Jiří Šimsa.
  8. Příští neděli 2. dubna v 19:30 přivítáme v našem sboru v rámci Hudebních nešpor v Červeném kostele skupinu OBOROH. Na programu budou pašijové písně a žalmy. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a výnos dobrovolného vstupného bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Plakát je v příloze a prosíme vás o jeho rozšíření.
  9. neděli 2. dubna v 15 hodin jsme také zváni na Ekumenickou bohoslužbu k 500. výročí reformace, kterou pořádá církevní sbor ECAV v Brně za účasti superintendenta Mariána Čopa a představitelů místních církví. Bohoslužba se koná v kostele CČSH, Svatopluka Čecha 35a.
  10. Nabízíme za sníženou cenu 50 Kč zbylé Evangelické kalendáře 2017 a příručku Na každý den.

RSS kanál

Syndikovat obsah