Zprávy ze sboru 10/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 10 (12. 3. 2017 - 18. 3. 2017)

 Zprávy ze sboru 10/2017

 

  1. Neděle 12. března je Druhá neděle postní. Bohoslužby budou v obvyklou dobu v Betlémském a Červeném kostele. Kázat bude sestra farářka.
  2. Děkujeme všem, kteří přispěli do celocírkevní sbírky na tisk, která vynesla 10.792 Kč.
  3. V sobotu 11. března od 9 hodin je v našem sboru presbyterní konference k letošnímu 500. výročí reformace, která je volně přístupná i dalším zájemcům. Pozvánka je v příloze.
  4. Na otevřené schůzi staršovstva 6. března byla projednána výroční zpráva včetně výsledků hospodaření roku 2016 a rozpočtu na rok 2017, kterou staršovstvo předkládá sborovému shromáždění. Byla také uzavřena kandidátka voleb do staršovstva. Obojí najdete v příloze. K nahlédnutí ve všech našich kostelech a ve farní kanceláři jsou seznamy hlasovných členů, kde si můžete zkontrolovat, zda jste evidováni jako členové sboru a případně zjednat nápravu.
  5. V neděli 26. března v 10 hodin se bude konat v sále Václava Pokorného výroční sborové shromáždění, jehož součástí bude volba poloviny staršovstva našeho sboru a opakovaná volba bratra Jiřího Grubera za prvního faráře našeho sboru na období 2018-2021. Pokud se v 10 hodin nesejde potřebná nadpoloviční většina hlasovných členů, bude volba provedena po půlhodině za každého počtu přítomných. Volební shromáždění bude také v Rychmanově v neděli 19.2. ve 14:15. Kdo by se nemohl těchto shromáždění zúčastnit, může požádat o volbu na dálku, nejpozději však do neděle 12. března (možno e-mailem nebo v kanceláři).
  6. následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Vzhledem k jarním prázdninám však nebude úterní náboženství pro děti a středeční mládež. Ve středu 15. března v 15:30 se sejde stavební komise a ve čtvrtek 16.března Klub otevřených dveří. Sestra farářka bude mít dovolenou od 16. do 21. března.
  7. Od 12.března do 12. května bude v sále Václava Pokorného ve sborovém domě ČCE Brno 1, Opletalova 6 výstava obrazů Kateřiny Machytkové. Příležitost k rozhovoru s autorkou výstavy KE SVĚTLU budeme mít při sejití u kávy a čaje v neděli 12.3. 2017 v 11 hodin. Zveme také na odpolední vernisáž výstavy. Začátek programu bude ve 14:00. Příležitostné hudebně poetické seskupení DADADAV přidá do kompozic obrazů slova a tóny (David Mikolášek a Dada Klementová, jako vzácný host z brněnské JAMU). Biblicky nad obrazy, jejichž náměty navazují na hlavní témata letošního ročníku „Setkávání“, pouvažuje sestra farářka Jana Hofmanová. Pozvánka je v příloze.
  8. Na neděli 2. dubna v 19:30 připravuje náš sbor rámci hudebních nešpor vystoupení hudební skupiny OBOROH. Plakát je v příloze a prosíme vás o jeho rozšíření.
  9. Nabízíme za sníženou cenu 50 Kč Evangelické kalendáře a příručku Na každý den.  Je možné uhradit předplatné na Setkávání a další časopisy na rok 2017. Cena předplatného zůstává nezměněna.

RSS kanál

Syndikovat obsah