Zprávy ze sboru 9/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 9 (5. 3. 2017 - 11. 3. 2017)

 Zprávy ze sboru 9/2017

 

  1. Neděle 5. března je První neděle postní. V Betlémském i Červeném kostele bude vysluhována večeře Páně a pokřtěn bude malý Richard Adámek. Kázat bude bratr farář na text t Matouše 5,6: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Chrámová sbírka bude na podporu církevního tisku a další publikační činnost. Bohoslužby v Rychmanově vykoná bratr farář Jiří Šimsa.
  2. pondělí 6. března v 18:30 bude v sále Václava Pokorného na Opletalové otevřená schůze staršovstva, na které bude projednávána výroční zpráva (v příloze) a představí se kandidáti do staršovstva. Zveme k ní všechny členy našeho sboru. Je to vhodná příležitost k podnětům a návrhům, které se týkají života našeho sboru.
  3. následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. V úterý 7. března v 15:30 se sejde stavební komise a v sobotu 11 března se v našem sboru koná presbyterní konference - pozvánka je v příloze.
  4. Vyšlo březnové číslo sborového časopisu Setkávání, které se věnuje tématu ohně a kde najdete zprávy ze života našich brněnských sborů a další zajímavé články.  
  5. Následující neděli 12. března budou bohoslužby jako obvykle a kázat bude sestra farářka.
  6. Od 12.března do 12. května bude v sále Václava Pokorného ve sborovém domě ČCE Brno 1, Opletalova 6. výstava obrazů Kateřiny Machytkové. Příležitost k rozhovoru s autorkou výstavy KE SVĚTLU budeme mít při sejití u kávy a čaje v neděli 12.3. 2017 v 11 hodin. Zveme také na odpolední vernisáž výstavy. Začátek programu bude ve 14:00. Příležitostné hudebně poetické seskupení DADADAV přidá do kompozic obrazů slova a tóny (David Mikolášek a Dada Klementová, jako vzácný host z brněnské JAMU). Biblicky nad obrazy, jejichž náměty navazují na hlavní témata letošního ročníku „Setkávání“, pouvažuje sestra farářka Jana Hofmanová. Pozvánka v příloze.
  7. Poslední neděli v březnu (26.3.) v 10 hodin se bude konat v sále Václava Pokorného výroční sborové shromáždění, jehož součástí bude volba poloviny staršovstva našeho sboru a opakovaná volba bratra Jiřího Grubera za prvního faráře našeho sboru na období 2018-2021. Volební shromáždění bude také v Rychmanově v neděli 19.2. odpoledne. Kdo by se nemohl těchto shromáždění zúčastnit, může požádat o volbu na dálku (nejpozději do neděle 12. března).
  8. Na neděli 2. dubna v 19:30 připravuje náš sbor rámci hudebních nešpor vystoupení hudební skupiny OBOROH. Plakát je v příloze a prosíme vás o jeho rozšíření.
  9. V kanceláři sboru si můžete vyzvednout potvrzení o výši svých darů, které můžete uplatnit při svém daňovém přiznání.
  10. Nabízíme za sníženou cenu 50 Kč Evangelické kalendáře a příručku Na každý den.  Je možné uhradit předplatné na Setkávání a další časopisy na rok 2017. Cena předplatného zůstává nezměněna.

RSS kanál

Syndikovat obsah