Zprávy ze sboru 7/2017

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 7 (19. 2. 2017 - 25. 2. 2017)

Zprávy ze sboru 7/2017

 

1.      Neděle 19. února se latinsky nazývá Sexagesimae, což nám připomíná, že do Velikonoc zbývá šedesát dnů. V našem sboru budou bohoslužby  v obou brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově, kde bude pokřtěn malý Kryštof Sklenář, syn Ireny rozené Tokošové z Drásova. Bratr farář bude kázat na třetí blahoslavenství, které slibuje tichým zemi za dědictví (Mt 5,5).

2.    V neděli večer jsme zváni do Blahoslavova domu, kde v 18 hodin v rámci Hudebního nešporu vystoupí komorní soubor Ensemble Versus, který zazpívá žalmy ve zhudebnění autorů 16.-21. století. Kázáním poslouží Saša Jakobea.

3.    V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. V úterý odpoledne se sejde stavební komise a večer komise finanční.

4.    Příští neděli 26. února budou bohoslužby jako obvykle a kázat bude sestra farářka.

5.    Následující neděle 5. března je První postní. Bude vysluhována večeře Páně, chrámová sbírka bude na podporu církevního tisku a další publikační činnost. Pokřtěn bude malý Richard Adámek.

6.   V pondělí 6. března v 18:30 bude v sále Václava Pokorného na Opletalové otevřená schůze staršovstva, na které bude projednávána výroční zpráva a představí se kandidáti do staršovstva. Zveme k ní všechny členy našeho sboru. Je to vhodná příležitost k podnětům a návrhům, které se týkají života našeho sboru.

7.    Od 12.března do 12. května bude v sále Václava Pokorného ve sborovém domě ČCE Brno 1, Opletalova 6 výstava obrazů Kateřiny Machytkové. Příležitost k rozhovoru s autorkou výstavy KE SVĚTLU budeme mít při sejití u kávy a čaje v neděli 12.3. 2017 v 11.11. Zveme také na odpolední vernisáž výstavy. Začátek programu bude ve 14:00. Příležitostné hudebně poetické seskupení DADADAV přidá do kompozic obrazů slova a tóny (David Mikolášek a Dada Klementová, jako vzácný host z brněnské JAMU). Biblicky nad obrazy, jejichž náměty navazují na hlavní témata letošního ročníku „Setkávání“ pouvažuje sestra farářka Jana Hofmanová.

8.    Poslední neděli v březnu (26.3.) v 10 hodin se bude konat v sále Václava Pokorného výroční sborové shromáždění, jehož součástí bude volba poloviny staršovstva našeho sboru a opakovaná volba bratra Jiřího Grubera za prvního faráře našeho sboru na období 2018-2021. Volební shromáždění bude také v Rychmanově v neděli 19.2. odpoledne. Kdo by se nemohl těchto shromáždění zúčastnit, může požádat o volbu na dálku (nejpozději do neděle 12. března).

9.  V kanceláři sboru si můžete vyzvednout potvrzení o výši svých darů, které můžete uplatnit při svém daňovém přiznání.

10.   Nabízíme Evangelické kalendáře a příručku Na každý den na rok 2017 se slevou za jednotnou cenu 50 Kč.  Je možné uhradit předplatné na Setkávání a další časopisy na rok 2017. Cena předplatného zůstává nezměněna.

RSS kanál

Syndikovat obsah