Hesla Jednoty bratrské

2. neděle po sv. Trojici
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Matouš 11,28

Neděle 25. června 2017
"Nebojte se; postarám se o vás i o vaše děti." Tak Josef těšil své bratry a promlouval jim k srdci.
1.Mojžíšova 50,21
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21
Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám!
415,3
Lukáš 14,15-24 :: Efezským 2,17-22
Žalm 28

RSS kanál

Syndikovat obsah