Hesla Jednoty bratrské

10. neděle po sv. Trojici
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Žalm 33,12

Neděle 20. srpna 2017
Ti, kdo milují Hospodina, budou jako slunce vycházející v plné síle.
Soudců 5,31
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla.
Efezským 5,8
V jeho síle, v jeho síle
nad zlem zvítězíme,
u něj skvělé dědictví nám kyne,
jeho láska.
EZD 616,5
Lukáš 19,41-48 :: Římanům 9,1-8.14-16
Žalm 62

RSS kanál

Syndikovat obsah